Stukken Jaarvergadering 24 juni 2017

Stukken Jaarvergadering 24 juni 2017

Op zaterdag 24 juni 2017 zal de Jaarvergadering 2017 worden gehouden. 
De locatie van de vergadering is : 

Huis van de Sport
Wattbaan 31 - 49
3439 ML Nieuwegein

De aanvangstijd is 10.00 uur. 

Hieronder de agenda en stukken voor deze vergadering.

Uitnodigingsbrief
Agenda Jaarvergadering

Agenda

 

1Opening en vaststelling agenda
2Benoeming leden van het stembureau
3Ingekomen stukken en mededelingen
4Notulen Bondsvergadering d.d. 11 maart 2017, Besluitenlijst en Actielijst

5.
Jaarverslag 2016
5.1Bondsbestuur
5.2Werkorganisatie
5.3Commissie van Beroep Badminton Nederland
5.4Tuchtcommissie Badminton Nederland
5.5Reglementscommissie
5.6Financiële commissie
5.7Klachtencommissie
6Financiën 2016
6.1Financieel Jaarverslag 2016 
6.2Verslag bespreking Financieel Jaarverslag 2016 met accountant
6.3Advies Financiële Commissie
7Stand van zaken 2017
7.1Stand van zaken focusactiviteiten / deelprojecten
7.2Stand van zaken prognose 2017 en meerjarenprognose
8Beleid Badminton Nederland
8.1Jaarplan 2018
8.2Hervorming competitie ("Competitiehuis")
9Financiën 2018
9.1Vaststelling contributietarieven 2018
9.2Begroting 2018 en toelichting
10Statuten- en reglementswijzigingen
10.1Wijziging Competitiereglement
10.1.1Wijziging hoofdstuk I, artikel 2. Lid 4
10.1.2Wijziging hoofdstuk I, artikel 1a
10.1.3Wijziging hoofdstuk I, artikel 2, lid 2, sub b
10.2Wijziging Statuten
10.2.1Wijziging hoofdstuk I, artikel 2, lid 3
10.2.2Wijziging hoofdstuk III, artikel 1, lid 1 en 2
10.2.3Wijziging hoofdstuk III, artikel 2a, lid 3, 8 en 9
10.2.4Wijziging hoofdstuk III, artikel 2c, lid 1, 7, 8, 9, 10, 11 en 12
10.2.5Wijziging hoofdstuk III, artikel 2d, lid 1
11Verkiezing leden Bondsbestuur
12Verkiezing leden Commissies
13Rondvraag
14Sluiting
Je maakt gebruik van een verouderde browser!

Update je browser om deze website correct weer te geven. Update mijn browser nu

×