Stukken Jaarvergadering 24 juni 2017

Stukken Jaarvergadering 24 juni 2017

Op zaterdag 24 juni 2017 zal de Jaarvergadering 2017 worden gehouden. 
De locatie van de vergadering is : 

Huis van de Sport
Wattbaan 31 - 49
3439 ML Nieuwegein

De aanvangstijd is 10.00 uur. 

Hieronder de agenda en stukken voor deze vergadering.

Uitnodigingsbrief
Agenda Jaarvergadering

Samenvatting Jaarvergadering 

Mededeling voorzitter afgevaardigden over verkiezing bondsbestuur

Voorstel afgevaardigde Frans Neelis 14 juni 2017
Advies bondsbestuur over voorstel afgevaardigde Frans Neelis 14 juni 2017
Reactie afgevaardigde Johan Bos over voorstel afgevaardigde Frans Neelis 15 juni 2017


Agenda

1Opening en vaststelling agenda
2Benoeming leden van het stembureau
3Ingekomen stukken en mededelingen
4Notulen Bondsvergadering d.d. 11 maart 2017, Besluitenlijst en Actielijst

5.
Jaarverslag 2016
5.1Bondsbestuur
5.2Werkorganisatie
5.3Commissie van Beroep Badminton Nederland
5.4Tuchtcommissie
5.5Reglementscommissie
5.6Financiële Commissie
5.7Klachtencommissie
6Financiën 2016
6.1Financieel Jaarverslag 2016 en samenvatting Jaarverslag 2016
6.2Verslag bespreking Financieel Jaarverslag 2016 met accountant
6.3Advies Financiële Commissie
7Stand van zaken 2017
7.1Stand van zaken focusactiviteiten / deelprojecten en dashboard Jaarplan 2017
7.2Stand van zaken financiële prognose 2017 en scenario’s meerjarenprognose 2018/2023
8Beleid Badminton Nederland
8.1Jaarplan 2018 en toelichting Jaarplan
8.2Hervorming competitie ("Competitiehuis")
9Financiën 2018
9.1Vaststelling contributietarieven 2018
9.2Begroting 2018 en toelichting begroting
10Statuten- en reglementswijzigingen
10.1Wijziging Competitiereglement
10.1.1Wijziging hoofdstuk I, artikel 2. Lid 4
10.1.2Wijziging hoofdstuk I, artikel 1a
10.1.3Wijziging hoofdstuk I, artikel 2, lid 2, sub b
10.2Wijziging Statuten
10.2.1Wijziging hoofdstuk I, artikel 2, lid 3
10.2.2Wijziging hoofdstuk III, artikel 1, lid 1 en 2
10.2.3Wijziging hoofdstuk III, artikel 2a, lid 3, 8 en 9
10.2.4Wijziging hoofdstuk III, artikel 2c, lid 1, 7, 8, 9, 10, 11 en 12
10.2.5Wijziging hoofdstuk III, artikel 2d, lid 1
11Verkiezing leden Bondsbestuur
12Verkiezing leden commissies
13Rondvraag
14Sluiting
Je maakt gebruik van een verouderde browser!

Update je browser om deze website correct weer te geven. Update mijn browser nu

×