Stukken Jaarvergadering 23 juni 2018

Op zaterdag 23 juni 2018 zal een Jaarvergadering worden gehouden.  De locatie van de vergadering is: Bondsbureau Badminton Nederland, Kelvinbaan 48, 3439 MT in Nieuwegein.  

De aanvangstijd is 10.00 uur. Hieronder de agenda en stukken voor deze vergadering.

Agenda (gewijzigd)
Uitnodigingsbrief 

Erratum agendapunt 8.2. Bestuurlijke vernieuwing

Samenvatting Jaarvergadering 

Agenda

1.

Opening en vaststelling agenda
2.

Benoeming leden van het stembureau
3.

Ingekomen stukken en mededelingen
4.

Verslag Bondsvergadering d.d. 3 februari 2018, Besluitenlijst en Actielijst
5.

Jaarverslag 2017

5.1
Bondsbestuur

5.2
Werkorganisatie

5.3
Commissie van Beroep Badminton Nederland

5.4
Tuchtcommissie Badminton Nederland

5.5
Reglementscommissie

5.6
Financiële commissie

5.7
Klachtencommissie
6.

Financiën 2017

6.1
Financieel Jaarverslag 2017 en samenvatting Jaarverslag 2017

6.2
Verslag bespreking Financieel Jaarverslag 2017 met accountant

6.3
Advies Financiële Commissie
7.

Stand van zaken 2018

7.1
Stand van zaken jaarplan

7.2
Stand van zaken prognose 2018

7.3
Voorstel besteding deel positief resultaat 2017 
8.

Beleid Badminton Nederland 

8.1
Inleiding, Speerpunten en Jaarplan 2019

8.2
Bestuurlijke vernieuwing

8.3
Projectgroep CS en verdienmodellen
9.

Financiën 2019

9.1
Vaststelling contributietarieven 2019

9.2
Begroting 2019 en toelichting

9.3
Meerjarenprognose
10

Statuten- en reglementswijzigingen

10.1
Wijziging Competitiereglement 


10.1.1Hoofdstuk V artikel 2 lid2


10.1.2Hoofdstuk V, artikel 7b lid 3


10.1.3Hoofdstuk VI artikel 2 lid 1 
11.

Verkiezing leden bondsbestuur
12.

Verkiezing leden commissies
13.

Rondvraag
14.

Sluiting
Je maakt gebruik van een verouderde browser!

Update je browser om deze website correct weer te geven. Update mijn browser nu

×