Terug

Badminton & Corona update week 25

In een wekelijkse update willen wij jullie graag op de hoogte houden van de laatste ontwikkelingen omtrent de badmintonsport en de coronamaatregelen. Iedere week ontvang je van ons een update met de meest actuele stand van zaken.

Reserveringssysteem voor badmintonverenigingen in ontwikkeling

Naar aanleiding van alle maatregelen en de protocollen voor de sport zijn er veel vragen bij ons binnengekomen die veelal gaan over de 1,5 meter samenleving en het gecontroleerd organiseren van onze sport. Een hulpmiddel hierbij is een reserveringssysteem waarin verenigingen hun banen in tijdsblokken kunnen aanbieden aan hun leden met als doel de vereniging zo snel mogelijk, gefaseerd en verantwoord open te stellen. Klik hier om het hele artikel te lezen.

Badmintonprotocol

Er is een nieuwe versie beschikbaar van het sportprotocol Verantwoord sporten waar ook de binnensporten in zijn meegenomen. Dit sportprotocol is ter voorbereiding op een eventuele opstelling van de binnensport per 1 juli 2020. Klik hier voor de nieuwe versie van het sportprotocol. De disclaimer hierbij is wel dat het protocol onder voorbehoud is van de versoepelingen die het kabinet mogelijk op 24 juni bekend zal maken voor de sport. Dit protocol zal naar gelang nieuwe inzichten worden aangepast. Iedere update van het protocol publiceren we ook via onze kanalen.

Daarnaast is er door NOC*NSF ook een checklist opgesteld voor een zo soepel mogelijke opstart van het openen van de sportkantine.

Shuttles en materiaal gebruik

Aangezien we veel vragen krijgen omtrent het gebruik van materialen en shuttles hierbij de belangrijkste punten op een rij.

Bij gebruik van materialen - Netten worden opgezet en afgebroken door maximaal twee personen per rijen van drie netten of één per enkel net, vooraf en achteraf worden de handen gedesinfecteerd - Overig trainingsmateriaal zoals dopjes, pylonen en dergelijke wordt door de trainer zelf neergelegd of –gezet, spelers blijven er zo veel als mogelijk met de handen vanaf - Iedereen gebruikt alleen zijn eigen racket(s)

Shuttles - Bij aankomst en voor de training of het speelmoment, en dus voordat shuttles worden aangeraakt, desinfecteren spelers hun handen - Tussen de verschillende oefeningen met shuttle en tijdens iedere uitleg je handen desinfecteren, het is handig om bij iedere baan/veld een pompje te hebben - Shuttles worden door vereniging bewaard, voor iedere trainingsgroep aparte shuttles (dus gebruik 1 keer per week dezelfde shuttles) - Nieuwe shuttles worden per koker gepakt. Shuttles die over blijven in de koker worden bewaard en de koker wordt gemerkt tot de training van de opvolgende week - Shuttles (en eventuele overige materialen) worden zo min mogelijk met de hand aangeraakt, gebruik zo veel als mogelijk het racket hiervoor *Voor plastic shuttles kan het reguliere protocol worden gevolgd. Als alternatief kunnen shuttles door vereniging/trainer worden schoongemaakt met desinfectiemiddel. Hierna zijn ze onmiddellijk weer te gebruiken.

Spelvormen voor binnen en buiten

De vuistregel is anderhalve meter afstand. We adviseren om geen dubbelwedstrijden te spelen maar een aantal dubbeltrainingsvormen zijn wellicht wel mogelijk indien de anderhalve meter kan worden gewaarborgd. De jeugd tot en met 18 jaar hoeft geen afstand meer de houden bij de sportactiviteit.

Trainen

algemeen

  • houd rekening met intensiteit, deze mag wegens besmettingsgevaar bij hogere intensiteit niet te hoog zijn. Houd de oefeningen kort, maak de te overbruggen afstanden niet te groot en bij mindere fitheid van spelers kun je daarnaast denken aan een vaste volgorde van slagen en hoeken.
  • Maak goede afspraken over de doordraai momenten, met de klok mee of tegen de klok in. Denk hier in de voorbereiding van een training goed over na.
  • laat spelers van tevoren aanmelden voor een training zodat je als aanbieder weet hoeveel mensen je op welk moment binnen hebt. Leg tijdelijk gegevens van de sporters vast, zodat de GGD evt. bron- en contactonderzoek kan doen.
  • bekijk hoe je als vereniging op een goede strak georganiseerde manier aan triage kan doen, de app voor het digitaal afhangen die vanuit de bond gefaciliteerd gaat worden kan hier een rol in spelen. Maak je daar geen gebruik van, moeten de vragen op een andere manier gesteld worden.
  • Het is belangrijk om sporters bewust te maken van hun verantwoordelijkheid; zowel voor zichzelf als voor anderen. Spreek daarom af dat als iemand die getraind heeft klachten krijgt die bij Corona horen thuisblijft en zich zo snel mogelijk laat testen. Bij een positieve test treedt het protocol van de GGD in werking waarbij bron- en contactonderzoek wordt gedaan. Zorg dat je als club de communicatielijnen vooraf met de trainers afstemt (wie informeert wie en wanneer). Indien gewenst is BN altijd beschikbaar om mee te denken.

leeftijdsgroep 18 en jonger

  • er is geen grens van 1,5 meter tijdens het sportmoment, deze leeftijdsgroep mag in alle vormen met vier (of meer) op een baan.
  • dubbelspelen mogen in gewone wedstrijdvorm

leeftijdsgroep van 19+

  • mits 1,5 meter gewaarborgd kan worden, kan er gewerkt worden met vier man op een baan. Gebruik hierbij het gezonde verstand en natuurlijke scheidslijnen. Oefeningen waarbij een speler in één hoek staat of op één baanhelft staat, bieden ruimte voor een andere speler aan dezelfde kant van het net. Let er op dat je shuttles die te veel richting elkaars zone geslagen worden laat gaan en deze oppakt of terug krijgt, waarbij 1,5 meter gewaarborgd blijft.
  • dubbelspelen mogen nog niet, wel kun je denken aan vormen waarbij twee spelers hun eigen baanhelft hebben. Shuttles die niet richting jouw helft worden geslagen laat je gaan.

Competitie 2020-2021

Momenteel krijgen we ook veel vragen welke gevolgen de coronacrisis heeft voor het competitieseizoen 2020-2021. We hopen in september de competitie 2020/2021 af te trappen. Aanstaande woensdag 24 juni is in dit licht een belangrijke datum met een belangrijke boodschap.

Noodpakket 2.0

Vorige week heeft het kabinet het Noodpakket 2.0 gepresenteerd, oftewel het noodpakket aan economische maatregelen in het kader van de coronacrisis voor de periode juni tot en met augustus.

Nieuw is de regeling Tegemoetkoming vaste lasten MKB. Deze regeling komt in plaats van de TOGS. Via de TOGS konden ondernemingen (inclusief sportverenigingen) een eenmalige vaste tegemoetkoming in de vaste lasten ontvangen van €4.000. De nieuwe regeling is beschikbaar voor dezelfde sectoren als de TOGS. Dus ook de sportsector. Als voorwaarde voor het ontvangen van een tegemoetkoming geldt een omzetverlies van minimaal 30%. Daar staat tegenover dat de subsidie maximaal €20.000 bedraagt.

Campagne Jeugdfonds Sport & Cultuur

Als gevolg van de coronacrisis krijgen meer gezinnen te maken met financiële problemen. Uit onderzoek van het NIBUD blijkt dat nu al 14% van de gezinnen overweegt het lidmaatschap van de sportclub op te zeggen omdat ze de contributie niet meer kunnen betalen. Dat kan uiteraard ook ernstige gevolgen voor de clubs hebben. Daarom lanceert het Jeugdfonds Sport & Cultuur de campagne ‘Mag ik straks ook weer meedoen’ met een toolkit voor sportverenigingen. www.jeugdfondssportencultuur.nl/sportclub (link toolkit)

Daarnaast werkt NOC*NSF haar FAQ over de meest gestelde vragen over het coronavirus en de sport regelmatig bij. https://nocnsf.nl/wat-doet-nocnsf/sport-en-maatschappij/coronavirus-en-sport-veelgestelde-vragen

Voor meer informatie kun je terecht op onze landingspagina Badminton & corona.

Heb je een specifieke vraag of een specifiek probleem? Neem dan gerust contact op met Manager Verenigingsondersteuning Koen Berends.

Bekijk ook

Je maakt gebruik van een verouderde browser!

Update je browser om deze website correct weer te geven. Update mijn browser nu

×