Terug

Verslag Bondsvergadering 14 oktober 2017

Op zaterdag 14 oktober jl. heeft in Topsportcentrum Almere de Bondsvergadering van Badminton Nederland plaatsgevonden. Er waren 19 afgevaardigden van de 23 aanwezig, waardoor er voldoende quorum was en besluiten konden worden genomen.

Notulen en jaarverslagen

Notulen, besluiten- en actielijst van de Jaarvergadering van 24 juni 2017 werden vastgesteld.

Competitiebijdrage jeugdteams

Tijdens de Bondsvergadering lagen verschillende scenario’s voor van oplossingen om de teambijdrage in de toekomst te verlagen. De bondsvergadering is akkoord gegaan met het uitwerken van scenario E en volgt daarmee het advies van het het bondsbestuur. Dit  betekent dat in 2018 gestart zal worden met pilots om op regio/clusterniveau te experimenteren met aanpassingen in de contributiesystematiek (i.c.m. mogelijk andere verdienmodellen) en vast te stellen of de vooraf beoogde effecten bereikt worden. Deze pilots zullen niet alleen beperkt worden tot de junioren. De kennis en ervaringen die tijdens deze pilots worden opgedaan zullen gebruikt worden om aanpassingen door te voeren in de contributiesystematiek op landelijk niveau. In januari 2018 zal een bijeenkomst georganiseerd worden met de afgevaardigden, als onderdeel van het traject ten behoeve van het opstellen van een projectplan over de wijze waarop we de pilots willen vormgeven en inrichten.

Debiteurenbeheer

Tijdens de jaarvergadering van juni jl. is door de afgevaardigden aan het bestuur aangegeven om maatregelen te treffen om het openstaande debiteurensaldo van eind 2016 te innen. Dit heeft er toe geleid dat het bondsbestuur een (nieuw) beleid rondom debiteurenbeheer opgesteld heeft en voorgelegd aan de Bondsvergadering. Het beleid debiteurenbeheer is tot stand gekomen na diverse afstemmingen of consultaties met o.a. de financiële commissie, reglementscommissie en de tuchtcommissie en Bondcenter. Het voorstel van het beleid debiteurenbeheer is goedgekeurd.

Verkiezing leden bondsbestuur 

De commissie heeft in haar verslag aangegeven nog geen geschikte kandidaten te hebben gevonden en daarom nog geen voordracht voor deze bondsvergadering te kunnen doen. Het bestuur is gevraagd nog demissionair te blijven.

Tevens werd een aantal Statuten- en Reglementswijzigingen aangenomen. Alle stukken van de Bondsvergadering kunt u vinden op: http://www.badminton.nl/badminton-nederland/bondsvergadering/stukken-bondsvergadering-14-oktober-2017

Bekijk ook

Je maakt gebruik van een verouderde browser!

Update je browser om deze website correct weer te geven. Update mijn browser nu

×