Terug

Gevraagd: nieuwe leden Klachtencommissie

Badminton Nederland behoort tot de middelgrote sportbonden van Nederland. De Klachtencommissie is ter versterking van haar team op zoek naar nieuwe leden (m/v).

Doel van de functie

Het behandelen van door de leden ingediende klachten, die niet gaan over beslissingen of handelingen van de Bondsvergadering, de Commissie van Beroep, de Tuchtcommissie en andere Badminton Nederland-organen die niet onder verantwoordelijkheid van het Bondsbestuur staan.

Plaats in de organisatie

De leden van de Klachtencommissie leggen verantwoording af aan de Bondsvergadering.

Werkzaamheden

De Klachtencommissie behandelt schriftelijk binnengekomen klachten voortvloeiend uit het klachtenreglement dat is beschreven in Hoofdstuk I, artikel 5 en 6 van het Algemeen Reglement (zie bijlage). Nadat de ontvankelijkheid onderzocht is, wordt een drietal leden belast met het onderzoek naar de gegrondheid van de klacht. Daarbij worden betrokkenen geïnterviewd, waarna een uitspraak wordt gedaan. Deze wordt voorzien van een advies over te nemen maatregelen en vervolgens toegezonden aan het betrokken bevoegd gezag en aan de klager. Van ieder lid wordt verwacht dat hij/zij:

· een bijdrage levert aan de bijstelling/naleving van het klachtenreglement;

· de samenhang bewaakt tussen de klachtenopvang, de klachtenbehandeling en de informatievoorziening aan de klager;

· actief deelneemt aan het onderzoek naar de gegrondheid van de klacht;

· in staat is de uitspraak op een eenduidige begrijpelijke manier te verwoorden voor betrokken partijen.

Toelichting op de werkzaamheden

De reguliere omvang van de functie is afhankelijk van het aantal ingediende en te behandelen klachten. Het bondsbureau verleent administratieve ondersteuning.

Functie-eisen

Van het lid Klachtencommissie wordt het volgende gevraagd:

· lid te zijn van Badminton Nederland;

· meerderjarigheid;

· kennis van en betrokkenheid bij Badminton Nederland;

· bij voorkeur juridische opleiding en/of ervaring;

· vermogen om kritisch en analytisch te denken;

· evenwichtige, doortastende en flexibele instelling;

· goede mondelinge en schriftelijke vaardigheden;

· het vermogen om zorgvuldig om te gaan met mensen en procedures;

· directe beschikbaarheid indien een klacht dient te worden behandeld;

· de bereidheid om deze functie voor 4 jaar te vervullen.

Periode van benoeming

De benoeming vindt plaats door een besluit van de Bondsvergadering. De standaard zittingstermijn bedraagt vier jaar met een mogelijkheid tot tweemaal een herverkiezing.

Voorwaarden

De functie lid van de Klachtencommissie is een vrijwilligersfunctie. Derhalve wordt geen salaris toegekend. Wel worden onkosten vergoed op basis van de Regeling onkostenvergoeding vrijwilligers. Aangezien Badminton Nederland digitaal communiceert is het bezit van een computer en aansluiting op internet onontbeerlijk. Een e-mailadres wordt door Badminton Nederland geleverd.

Hoe te reageren

Geïnteresseerden kunnen solliciteren door het mailen van een brief met motivatie vergezeld van een CV met relevante ervaring naar bmura@badminton.nl.

Bekijk ook

Je maakt gebruik van een verouderde browser!

Update je browser om deze website correct weer te geven. Update mijn browser nu

×