Terug

Toelichting op wijzigingen in de uitvoeringsregelingen per 11 mei 2018

Het bondsbestuur heeft op 11 mei 2018 een aantal Uitvoeringsregelingen goedgekeurd. De aangepaste Uitvoeringsregelingen kun je vinden via https://www.badminton.nl/spelregels-en-reglementen/reglementen. Hieronder een overzicht van de wijzigingen.

Uitvoeringsregeling P/D regeling 2018/2019

De Uitvoeringsregeling Promotie/Degradatie regeling 2018/2019 heeft de volgende inhoudelijke wijzigingen:

 • In artikel 1.1 is de passage “of ten minste twee wedstrijdseizoenen lid te zijn geweest van de vereniging” verwijderd en vervangen door de volgende tekst: “In elk geval waardoor aan deze verplichting niet voldaan kan worden is een verzoek bij de LCW tot speelgerechtigd verklaren mogelijk. “
 • Hoofdstuk 8 is verwijderd.
 • In de inleiding is na “in de Bondscompetitie” de volgende tekst toegevoegd “die uitkomen in de Ere- tot en met Derde Divisie”.
 • Daarnaast is de minimale verplichtingen om in 5 wedstrijden uit te komen in de Bondscompetitie teruggebracht naar 2. De reden hiervoor is dat in het Competitiereglement staat beschreven dat iemand die in beslissingswedstrijden uitkomt minimaal 2 twee wedstrijden mee moet hebben gedaan. Dit artikel is ook van toepassing voor de Eredivisie. Het competitie reglement is hierin leidend en in de UR P/D mag daar niet van afgeweken worden. Een UR is om nader invulling te geven aan bepaalde zaken en is er niet om af te wijken wat in bovenliggend reglement is geregeld. Formeel had dit de afgelopen jaren dus ook niet zo in de UR P/D mogen hebben staan.
 • Bij artikel 2.2 is de volgende tekst verwijderd: “De wisselbeker gaat definitief over in het bezit van de vereniging die de wisselbeker driemaal achtereen, dan wel vijfmaal in totaal wint.”
 • Bij artikel 3.1 aangepast naar de nieuwe opzet van de competitie.
 • Bij artikel 3.2 is de oude tekst vervallen omdat dit niet meer van toepassing is. In plaats daarvan is nu aangegeven dat de nummers 2 van de Zesde en Zevende Divisie promoveren naar de hogere klasse.
 • Bij artikel 4.3 is de oude tekst vervallen omdat dit niet meer van toepassing is en vervangen door de volgende tekst: ”Voor de Zevende en Achtste Divisie is er geen degradatieregeling”.
 •  De artikelen 6.4, 6.5 en 6.7 zijn vervallen in verband met de nieuwe opzet.
 •  Artikel 6.6 wordt hernoemd naar artikel 6.4

Naast bovenstaande inhoudelijke wijzigingen zijn ook de jaartallen aangepast

Uitvoeringsregeling Bondscompetitie

In de Uitvoeringsregeling Bondscompetitie zijn alleen bij Hoofdstuk 3 Regeling Opleidings- en Leveringsplicht de volgende inhoudelijke wijzigingen doorgevoerd.

 • Bij punt 7 sancties is de straf voor de Vierde Divisie verwijderd omdat de leveringsplicht niet meer geldt voor de Vierde Divisie.

Uitvoeringsregeling Invallen in de Bondscompetitie

Naast het aanpassen van de jaartallen heeft er bij de inleiding een tekstuele verandering plaatsgevonden om deze Uitvoeringsregeling geschikt te maken voor de nieuwe opzet van de Bondscompetitie.

De oude tekst was:

1. Inleiding

Deze uitvoeringsregeling beschrijft hoe invulling gegeven moet worden aan H V artikel 7 ‘vastspelers en invallers’ van het Competitiereglement. 

De nieuwe tekst wordt:

1. Inleiding

Deze uitvoeringsregeling beschrijft hoe invulling gegeven moet worden aan H V artikel 7a. lid 1 ‘vastspelers en invallers’ Ere- tot en met Derde Divisie van het Competitiereglement.

Uitvoeringsregeling Toegestane Shuttles

In de Uitvoeringsregeling toegestane Shuttles is naast de jaartallen alleen in Hoofdstuk V Toepassing Toegestane shuttles de tekst aangepast naar de nieuwe situatie.

Uitvoeringsregeling NJRB 2018/2019

In deze Uitvoeringsregeling is in artikel 4 de term “resultaten” vervangen door de term “ranglijstscores”. Ook is in dit artikel de beschrijving van de Bepaling ranglijstscores in een toernooi toegevoegd. Verder heeft er een wijziging plaatsgevonden in de rangorde van de toernooien en in de puntentabel voor de toernooien. Deze beide wijzigingen zijn doorgevoerd na de wijzigingen die de BWF heeft doorgevoerd voor de toernooien en de ranglijsten.

Uitvoeringsregeling NRB 2018/2019

In deze Uitvoeringsregeling is in artikel 4 de term “resultaten” vervangen door de term “ranglijstscores”. Ook is in dit artikel de beschrijving van de Bepaling ranglijstscores in een toernooi toegevoegd. Verder heeft er een wijziging plaatsgevonden in de rangorde van de toernooien en in de puntentabel voor de toernooien. Deze beide wijzigingen zijn doorgevoerd na de wijzigingen die de BWF heeft doorgevoerd voor de toernooien en de ranglijsten. In dit artikel is ook de tabel aangepast voor de puntentoekenning voor de Regionale toernooien.

Bekijk ook

Je maakt gebruik van een verouderde browser!

Update je browser om deze website correct weer te geven. Update mijn browser nu

×