Organisatie

Badminton Nederland is een organisatie die staat voor het vergroten van de betekenis van badminton in de Nederlandse samenleving door verantwoordelijkheid te nemen voor de kwaliteit, ontwikkeling, promotie en organisatie van badminton. 

In 1931 is de Nederlandse Badminton Bond opgericht, een naam die in 2010 is gewijzigd in Badminton Nederland. 

Bestuur Badminton Nederland

Het bestuur is verantwoordelijk voor Badminton Nederland. Het bestuur vergadert maandelijks op het bondsbureau in Nieuwegein. 

Het bondsbestuur bestaat uit:
Rémon Verbeek Penningmeester portefeuillehouder financiën rverbeek@badminton.nl
Ger Tabeling bestuurslid portefeuillehouder wedstrijdsport gtabeling@badminton.nl
Ton Wijers vicevoorzitter portefeuillehouder topbadminton twijers@badminton.nl
 Bram Reudink bestuurslid  portefeuillehouder verenigingsondersteuning breudink@badminton.nl   

Heeft u een vraag voor het bondsbestuur?
Klik hier om een mail te sturen.

Werkorganisatie Badminton Nederland

Binnen Badminton Nederland werken beroepskrachten en vrijwilligers op gelijkwaardige wijze samen binnen de zogeheten Werkorganisatie. De werkorganisatie staat onder leiding van een door het bestuur aangestelde Algemeen Manager. De werkorganisatie bestaat uit de volgende onderdelen:

Bondsbureau

Op het bondsbureau, dat in Nieuwegein is gevestigd, werken de volgende medewerkers:

Hendrik Boosman
Manager Evenementen en Sponsoring en Contactpersoon regio Limburg
hboosman@badminton.nl
tel: 030-7513846  - vanaf 20-11-2017 030-2020176
Aanwezig Bondsbureau: ma, di, do, vrij
Joan Peeters
Manager Competitie en Toernooien en Contactpersoon regio Noord-Brabant
jpeeters@badminton.nl
tel: 030-7513847 - vanaf 20-11-2017 030-2020177
Aanwezig Bondsbureau: ma, di, wo, do
Daphne Latour
Kennis- en Relatiemanager en Contactpersoon regio Oost en regio Zuid-West
dlatour@badminton.nl
tel: 030-7513849 - vanaf 20-11-2017 030-20201774
Aanwezig Bondsbureau: di t/m vrij
Barbara Mura
Algemeen Manager en Contactpersoon regio Centrum
bmura@badminton.nl
tel: 030-7513841 - vanaf 20-11-2017 030-20201771
Aanwezig Bondsbureau: ma t/m vrij
Dick Oosterbeek
Secretaris / PR-manager
doosterbeek@badminton.nl
tel: 030-7513842 - vanaf 20-11-2017 030-20201772
Aanwezig Bondsbureau: ma, wo, do, vrij
Simone van den Bergh
Communicatiemanager
svdbergh@badminton.nl
tel: 030-7513843 - vanaf 20-11-2017 030-20201773
Aanwezig Bondsbureau: ma, di, do
Paul Peters 
Projectmedewerker Sportparticipatie
ppeters@badminton.nl
tel: 030-7513848 - vanaf 20-11-2017 030-20201775
Aanwezig Bondsbureau: di, woe, do, vrij

Topbadminton

Voor Topbadminton werken:

Claus Poulsen, Technisch Directeur
cpoulsen@badminton.nl  
Kent Madsen, Bondscoach
Jonas Lyduch, Assistent Bondscoach
Ilse Vaessen, Topbadminton medewerker
topsport@badminton.nl


Regio’s

Badminton Nederland kent 7 regio’s waarbinnen regioteams actief zijn met het aanbieden van activiteiten aan verenigingen. De regio’s zijn:

Regio NoordJacob Baas - RCW Noord, rcw_noord@badminton.nl
Regio OostMischa Rosanow - regiomanager Oost, rm_oost@badminton.nl
Arjen Hoekstra - RCW Oost, rcw_oost@badminton.nl
Regio CentrumRob Salawan Bessie - regiomanager Centrum, rm_centrum@badminton.nl
John Appels - RCW Centrum, rcw_centrum.nl@badminton.nl
Regio Noord-HollandRCW Noord-Holland, rcw_noordholland@badminton.nl
Regio Zuid-WestAndré Gelauf - RCW Zuid-West, rcw_zuidwest@badminton.nl
Regio Noord-BrabantWillem Goeijers- regiomanager Noord-Brabant, rm_noordbrabant@badminton.nl
Letty Jacobs - RCW Noord-Brabant, rcw_noordbrabant@badminton.nl
Regio LimburgAlbert Valentijn - regiomanager Limburg, rm_limburg@badminton.nl
John Op 't Veld - RCW Limburg, rcw_limburg@badminton.nl


Commissies

Op landelijk niveau zijn binnen de werkorganisatie de volgende commissies actief: 

Commissie van Beroep

Smeets, J.H.P. Voorzitter
Esveld, J. Lid 
Linthorst, S. Lid
Ong, V. Lid 
Sol, B.J. Lid 

Toelichting
De Commissie van Beroep is ingesteld om op basis van aangiften van overtredingen straffen op te leggen. Tevens is zij bevoegd de uitspraken van de Tuchtcommissie te bevestigen of te wijzigen, behalve indien de Tuchtcommissie uitspraak heeft gedaan in zijn functie van beroepsinstantie voor de door de LCW en RCW opgelegde straffen. In dit geval is geen beroep meer mogelijk. Klik hier voor de tuchtrechtspraak van Badminton Nederland

Financiële Commissie

Voorthuijzen, W. van Voorzitter
Jille, T. Lid 
Wit, P. de Lid 

Toelichting 
De Financiële Commissie beoordeelt het vastgestelde financiële beleid en het beheer van de geldmiddelen door het Bondsbestuur. Tijdens de Bondsvergadering brengt de commissie verslag uit. Tevens heeft de Financiële Commissie een adviserende rol naar het Bondsbestuur.

Tuchtcommissie

Leenders, M. Voorzitter
Dumatubun, H.R.P. Lid  
Lammers, S. Lid
Spruijt, M. Lid 

Toelichting
De Tuchtcommissie is ingesteld om op basis van aangiften van overtredingen straffen op te leggen. Klik hier voor de tuchtrechtspraak van Badminton Nederland

Reglementscommissie

Kortenaar, G.G.M. Voorzitter 
Hoofd, L. Lid 
Ligtvoet, E. Lid  

Toelichting
De Reglementscommissie heeft als taak te beslissen en advies uit te brengen inzake de uitleg van een bepaling in de statuten of andere reglementen van Badminton Nederland. Wanneer er iets ontbreekt in de reglementen zal de Reglementscommissie dit onderkennen en signaleren aan de betrokken organen van Badminton Nederland. Daar waar nodig geeft de commissie een toelichting op de reglementen.

Klachtencommissie

Galen, M. van, Lid
Leenders, M. Lid
Ruiter, F. de, Lid
Zandstra, E. Lid 

Toelichting
De Klachtencommissie behandelt klachten over een beslissing of een behandeling door het Bondsbestuur, het Bondsbureau of andere personen en instanties die onder verantwoordelijkheid van het Bondsbestuur staan. Klachten over beslissingen of handelingen van de Bondsvergadering, de Commissie van Beroep, de Tuchtcommissie en andere organen die niet onder verantwoordelijkheid van het Bondsbestuur staan worden niet door de klachtencommissie behandeld, maar direct doorgestuurd naar het betrokken orgaan. Klik hier voor de klachtenregeling.

Landelijke Commissie Wedstrijdzaken

Cox, F. Voorzitter
Lageweg, B. Lid
Oskam, R. Lid 
Valentijn, A. Lid 
Veld, J. op het Lid  

Toelichting
De Landelijke Commissie Wedstrijdzaken is verantwoordelijk voor beleid en organisatie van landelijke wedstrijdzaken in het algemeen, inclusief het gebied van aangepast badminton en is gerechtigd voorstellen te doen voor beleid aangaande regionale wedstrijdzaken.

Ereleden en Leden van verdienste

Ereleden

Beusekom, van T. †
Brons, D
Kusters, F.W †
Maessen, H.L †
Nouwt, J.P.
Valken, H. †
Verhoef, L.†

Leden van verdienste

Abbe, van H.H. †
Audina, M.
Barnau Sijthoff, van R. †
Beusekom, van J.
Brandsma, S
Coene, E.
Coene, L. (Louis)
Dalm, van A.A.
Dijck, van E.
Dumas, V. †
Hesselink, B.J. †
Kammenga, H.
Keulen, J.M. †
Koch, A.W. †
Kombrink, B. †
Lageweg, B.
Meijerink, H.
Metz, ter A.E. †
Nijs, de G. †
Oskam, C.†
Ridder, M.
Ridder, M
Ridder, R.
Taal, A
Tartaud, W
Wiggers, J.

Toelichting
Ereleden en leden van verdienste zijn leden die zich voor Badminton Nederland en/of de badmintonsport op eervolle wijze hebben onderscheiden respectievelijk zich bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt en aan wie op voorstel van het Bondsbestuur door een Bondsvergadering met een meerderheid van tenminste twee/derde het predikaat 'erelid' of 'lid van verdienste' is verleend.

Je maakt gebruik van een verouderde browser!

Update je browser om deze website correct weer te geven. Update mijn browser nu

×