Trainersopleidingen

Badminton Nederland biedt (toekomstige) trainers de opleidingen Sportleider 3 badminton en Sportleider 4 badminton aan om een betere trainer te worden. Deze opleidingen zijn rijkserkend en worden jaarlijks georganiseerd. Deze opleidingen worden afgerond door het afleggen van Proeven van Bekwaamheid en worden beloond met een trainersdiploma. Hierbij ontvangt de trainer van Badminton Nederland ook een trainerslicentie die twee jaar geldig is.  

De opleiding Sportleider 2 badminton wordt niet meer georganiseerd. Vanaf september 2017 wordt de Cursus Baantrainer aangeboden. Het doel van deze cursus is om trainers/begeleiders competenter te maken in de uitvoering van hun (veelal) vrijwilligerstaken. De cursus kent geen afrondingstoets. Na afloop ontvangt de deelnemer een certificaat van deelname.


Sportleider 3 badminton 

Wanneer je actief bent als trainer voor competitieteams (Derde klasse of hoger) dan past de opleiding Sportleider 3 badminton bij jou. Hiermee word je opgeleid tot verenigingstrainer/hoofdtrainer. In 22 dagdelen worden de vaardigheden van het training geven en coachen bij wedstrijden aangeleerd. De kosten voor deelname aan deze opleiding bedragen € 1050 (prijspeil 1 januari 2018). Hierin zijn opgenomen de kosten voor de accommodatie, de docent, de eerste beoordeling (en eventuele herkansing) en het werkboek opgenomen. De afronding vindt plaats door het afleggen van vier Proeven van Bekwaamheden.

De opleiding Sportleider 3 badminton is rijkserkend, waardoor geslaagde cursisten officieel erkend worden als trainer. Na afronding ontvangen geslaagde cursisten van Badminton Nederland een officieel trainersdiploma en worden ze op de trainerslijst geplaatst.

In 2018 wordt de Sportleider 3 nog één keer aangeboden. Daarna wordt de opleiding vervangen door de opleiding tot Verenigingstrainer. Wil je deelnemen aan de opleiding in 2018, schrijf je dan in via deze link. De cursus start op zaterdag 10 maart in Apeldoorn. Heb je interesse om deel te nemen stuur dan een mail naar: opleidingen@badminton.nl

Betrokkenen bij de opleiding:

Er zijn verschillende personen betrokken bij uw ontwikkeling.
Docent: deze persoon is de expert die de cursist tijdens de opleidingsdagen voorziet van theorie en de praktijk aanleert. Daarnaast is deze persoon ook de leercoach, die de cursist helpt de opleiding af te ronden.
Praktijkbegeleider: deze persoon begeleidt de cursist bij de uitvoering van de praktijkopdrachten bij de vereniging. De cursist kan de praktijkbegeleider zelf uitzoeken; bij voorkeur is het een persoon met ruime trainerservaring. 
Beoordelaar: Deze persoon beoordeelt de eindopdrachten en bepaalt of de cursist over voldoende kwaliteiten als trainer beschikt om Sportleider 3 badminton te kunnen zijn. De beoordelaar beoordeelt de vier Proeven van Bekwaamheid.

De opleiding bestaat uit drie delen:

A. Opleidingsdagen
De Sportleider 3 badminton bestaat uit een informatiebijeenkomst en elf opleidingsdagen. Elke opleidingsdag neemt zeven uur in beslag, waarvan vier uur voor praktijkoefeningen. Twee opleidingsdagen staan zelfs geheel in het teken van de praktijk. De indeling van de dagen is onder voorbehoud van het lesplan dat de docent maakt ten behoeve van de groep deelnemers. 

B. Stage
De opleiding is praktijkgericht; bij jouw vereniging leer je door middel van praktijkopdrachten met jouw groep de kneepjes van het trainersvak. Het is hierbij noodzakelijk dat je kunt werken met een groep die competitie speelt. Na elke opleidingsdag krijg je huiswerkopdrachten om in de komende twee à drie weken uit te voeren op jouw stagelocatie. Hierbij is de praktijkbegeleider met trainersdiploma (en licentie) erg belangrijk  voor jouw ontwikkeling. De begeleider brengt de deelnemer de kneepjes van het vak bij en helpt met specifieke problemen. De spelers waarmee getraind wordt dienen een competitieve instelling te hebben met minimaal het niveau van 2e/3e klas regio. Twijfel je over het juiste speelniveau, laat het ons dan weten, dan beoordeelt de docent of de stagesituatie aansluit bij de doelen van de opleiding.

C. Afronding
De afronding van de Sportleider 3 badminton gebeurt middels het inleveren van een portfolio met de Proeven van Bekwaamheid. Er zijn vier Proeven van Bekwaamheid. 

De beoordeling vindt plaats door een apart daarvoor aangestelde PvB-beoordelaar. Deze beoordelaar beoordeelt schriftelijk het portfolio van de PvB's 3.2, 3.3 en 3.4 en komt PvB 3.1 in de praktijk beoordelen. Aan het eind van de opleiding wordt een afrondingsdag georganiseerd waar je PVB3.1 zult afronden. De overige PVB's rond je, vooraf, op eigen initiatief af. Meer informatie over de Sportleider 3 badminton en de randvoorwaarden waarbinnen de beoordeling plaatsvindt kun je vinden in het Kwalificatieprofiel,Toetsplan en Toetsreglement Sport.

Diploma

Als de Proeven van Bekwaamheid allemaal voldoende zijn beoordeeld, ontvangen de geslaagden het trainersdiploma van Badminton Nederland. Het diploma wordt naar het thuisadres gestuurd. 

Informatie

Badminton Nederland organiseert 1x per jaar de opleiding Sportleider 3 badminton. In februari starten op maximaal twee locaties de opleidingen. Het is rond december bekend waar de opleidingen in het daaropvolgende jaar plaatsvinden. Start er geen opleiding in jouw omgeving, waar je aan deel kunt nemen, maak jouw interesse dan bij ons kenbaar door een bericht te sturen naar opleidingen@badminton.nl. Bij aanmelding wordt tevens bekeken of je voldoet aan de instroomeisen. Voor deelname dien je minimaal 18 jaar oud te zijn.

Sportleider 4 badminton 

Train en coach jij landelijke divisiespelers dan is de opleiding Sportleider 4 badminton iets voor jou. Samen met NOC*NSF en de hogescholen van Amsterdam en Zwolle biedt Badminton Nederland een uitdagende opleiding op het hoogste badmintonniveau aan. Jaarlijks start in september deze opleiding met 23 workshops. Aan de workshops, die sportoverstijgend zijn opgezet, nemen ook trainer/coaches van andere sportbonden deel. In de praktijk ga je aan de slag met de badmintonspecifieke praktijkopdrachten bij een vereniging die actief is op minimaal  het derde en tot en met het eerste divisieniveau. Je wordt in de praktijk intensief begeleid door een praktijkbegeleider.

Kosten

De kosten voor deelname aan deze opleiding bedragen € 2.500 (prijspeil 1 januari 2017). De opleiding neemt ongeveer 16 maanden in beslag.

Planning

De eerstvolgende opleiding vangt aan in september 2017. Het is niet meer mogelijk om je hiervoor aan te melden. In september 2018 is de volgende mogelijkheid om deel te nemen. Het is mogelijk om je vanaf 1 december 2017 hiervoor aan te melden. bij de aanmelding wordt bekeken of je voldoet aan de instroomeisen. Omdat er een beperkt aantal plaatsen zijn, worden er naar aanleiding van de schriftelijke intakes selectiegesprekken gevoerd. Deze vinden in het voorjaar van 2018 plaats. Je kunt je interesse voor deze opleiding kenbaar maken door een bericht te sturen naar opleidingen@badminton.nl.

De opleiding Sportleider 4 badminton is erkend door NOC*NSF, waardoor trainers die de opleiding afronden een officieel diploma ontvangen. Tevens krijgt de recent geslaagde een trainerslicentie SL4B en wordt hij/zij op de trainerslijst vermeld.

Opleiding

De opleiding bestaat uit een sportoverstijgend deel en een badmintonspecifiek deel. Het sportoverstijgende deel wordt aangeboden in workshops (23, verdeeld over 16 dagen).  

Het badmintongedeelte vindt plaats in de praktijk (door gerichte praktijkopdrachten, praktijkbegeleiding en mogelijk met aanvullende badmintonspecifieke workshops). De praktijkplek is een badmintonvereniging waarvan het eerste team minimaal actief is op landelijk competitieniveau (Derde divisie tot en met Eerste Divisie). De badmintoninhoudelijke begeleiding wordt gedaan door een praktijkbegeleider op de vereniging (deze dient aan verschillende eisen te voldoen, waaronder beschikking over een C-licentie of SL4B-licentie). De cursist is zelf verantwoordelijk voor een geschikte stageplek en praktijkbegeleider. Badminton Nederland dient voor beiden goedkeuring te verlenen.

Intake

Om deel te kunnen nemen aan deze opleiding moet je voldoen aan de minimale instroomeisen: - minimaal 18 jaar - in bezit van het trainersdiploma Sportleider 3 badminton - ervaring als trainer op minimaal 3e Divisieniveau - voldoende eigen badmintonvaardigheid (niveau Hoofdklasse) De motivatie om deel te nemen aan de opleiding dient in de mondeling intake te worden toegelicht. 

Interesse tonen 

Het is mogelijk om jouw interesse hiervoor te tonen door het intakeformulier in te vullen. De intake is onderdeel van de aanmelding voor de opleiding. Het eerste deel van de intake is schriftelijk en wordt eventueel vervolgd met een mondeling deel. Op grond van het schriftelijke deel worden de kansen voor een succesvolle afronding van de opleiding in de vastgestelde opleidingsperiode ingeschat. De intakeprocedure wordt dan stopgezet of de kandidaat wordt uitgenodigd voor het mondelinge deel.  Het is van belang om het schriftelijke deel zo volledig mogelijk in te vullen. De delen worden niet afzonderlijk maar als één geheel beoordeeld. Een pré bij de toelating van de opleiding is het hebben van voldoende ervaring in het geven van training aan spelers op minimaal Derde Divisieniveau. Klik hier voor het formulier schriftelijke intake Sportleider 4 badminton en toon daarmee tevens jouw interesse voor deelname aan de opleiding. 

Profiel

De Sportleider 4 badminton is een competentiegerichte opleiding, waar wordt uitgegaan van wat een deelnemer al kan en wat hij of zij nog moet leren om het vereiste niveau te behalen.  In het kwalificatieprofiel is te lezen wat het profiel is van de Sportleider 4 badminton, welke kerntaken de trainer op dit niveau moet beheersen en over welke competenties de SL4B-trainer moet beschikken. Download hier het kwalificatieprofiel. 

Afronding

Voor de beoordeling van de trainerskwaliteiten dient de deelnemer de Proeven van Bekwaamheid (PVB´s) af te leggen om de opleiding af te ronden. De Sportleider 4 badminton kent volgende zes Proeven van Bekwaamheid: PVB4.1 Geven van trainingen PVB4.2 Coachen bij wedstrijden PVB4.3 Ondersteunen van sporttechnisch beleid PVB4.4 Bevorderen van competentieontwikkeling sportkader PVB4.5 Samenwerken met begeleidingsteam en onderhouden van externe contacten PVB4.6 Scouten van badmintonners Alle PVB´s worden beoordeeld door middel van een portfolio en de PVB's 4.1 en 4.2 worden ook in de praktijk beoordeeld. Meer informatie over de afronding en Proeven van Bekwaamheid kunt u lezen in het Toetsplan Sportleider 4 badminton.

Je maakt gebruik van een verouderde browser!

Update je browser om deze website correct weer te geven. Update mijn browser nu

×