Organisatie

Badminton Nederland is een organisatie die staat voor het vergroten van de betekenis van badminton in de Nederlandse samenleving door verantwoordelijkheid te nemen voor de kwaliteit, ontwikkeling, promotie en organisatie van badminton.

In 1931 is de Nederlandse Badminton Bond opgericht, een naam die in 2010 is gewijzigd in Badminton Nederland.

Bestuur Badminton Nederland

Het bestuur is verantwoordelijk voor Badminton Nederland. Het bestuur vergadert maandelijks op het bondsbureau in Nieuwegein. Heeft u een vraag voor het bondsbestuur? Klik hier om een mail te sturen.

Het bondsbestuur bestaat uit:

Jan-Helmond-vz.jpg#asset:23932

bestuur-remon-verbeek-badminton.jpg#asset:7012:url

Rémon Verbeek - Penningmeester rverbeek@badminton.nl

Andre_Gelauf_websize-copy.jpg#asset:14486

André Gelauf - Secretaris, bestuurslid wedstrijdzaken agelauf@badminton.nl

pieter-van-soerland-badminton-nederland-87.jpg#asset:12864

Pieter van Soerland - Bestuurslid topbadminton pvsoerland@badminton.nl


Bram-Reudink.jpg#asset:1649:url

Bram Reudink - Vice-voorzitter, bestuurslid verenigingsondersteuning breudink@badminton.nl

Afgevaardigden

Afgevaardigden zijn de schakel tussen de Bondsvergadering en de verenigingen. Zij zijn de stem van de verenigingen tijdens de Bondsvergadering. Verenigingen kunnen via de afgevaardigden invloed uitoefenen op het te voeren beleid binnen Badminton Nederland.

De afgevaardigden worden per regio gekozen door de Regiovergadering. Afgevaardigden worden gekozen voor de duur van een periode van vier jaar en zijn twee keer aansluitend herkiesbaar. Hieronder een overzicht van de afgevaardigden per regio.

Afgevaardigde-John-Appels-2.jpg#asset:16939

John Appels
Afgevaardigde regio Centrum
jappels@badminton.nl

Foto-afgevaardigde-Paul-de-Wit-247-370.jpg#asset:16935

Paul de Wit
Afgevaardigde regio Centrum
pdwit@badminton.nl

foto-felicia-voor-profiel-kopie.jpg#asset:16987

Felicia Versantvoort
Afgevaardigde regio Centrum
fversantvoort@badminton.nl

Alfonds Seinen
Afgevaardigde regio Limburg
aseinen@badminton.nl

jacob.jpg#asset:16951

Jacob Baas
Afgevaardigde regio Noord
jbaas@badminton.nl

Jos-Seggers.jpg#asset:17052

Jos Seggers
Afgevaardigde regio Noord
jseggers@badminton.nl

Frans-Neelis.jpg#asset:17094

Frans Neelis
Afgevaardigde regio Noord-Brabant
fneelis@badminton.nl

JM-foto-v3.jpg#asset:16962

Jan-Maarten ten Katen
Afgevaardigde regio Oost
jmtkaten@badminton.nl

Foto-afgevaardigde-Miranda-Duijndam_247-370.jpg#asset:16936

Miranda Duijndam
Afgevaardigde regio Zuid-West
mduijndam@badminton.nl

Arjen Eerden
Afgevaardigde regio Zuid-West
aeerden@badminton.nl

Foto_Gert.jpg#asset:16947

Gert Scholtes
Afgevaardigde regio Zuid-West
gscholtes@badminton.nl

Joris van Soerland
Afgevaardigde regio Noord-Holland
jvsoerland@badminton.nl

Werkorganisatie Badminton Nederland

Binnen Badminton Nederland werken beroepskrachten en vrijwilligers op gelijkwaardige wijze samen binnen de zogeheten Werkorganisatie. De werkorganisatie staat onder leiding van een door het bestuur aangestelde directeur. De werkorganisatie bestaat uit de volgende onderdelen:

Bondsbureau

Op het bondsbureau, dat in Nieuwegein is gevestigd, werken de volgende medewerkers:

barbara02.jpg#asset:13712

Barbara Mura
Directeur en Contactpersoon regio Centrum
bmura@badminton.nl
tel: 06-29022819
Aanwezig Bondsbureau: ma t/m vrij

Joan_02.jpg#asset:13726

Joan Peeters
Manager Competitie en Toernooien, Ledenadministratie en Contactpersoon regio Noord-Brabant
jpeeters@badminton.nl
tel: 06 -285 703 21
Aanwezig Bondsbureau: ma, di, wo, do

Hendrik-ZW.jpg#asset:13724

Hendrik Boosman
Manager Evenementen en Sponsoring en Contactpersoon regio Limburg
hboosman@badminton.nl
tel: 06 - 207 995 59
Aanwezig Bondsbureau: ma, di, do, vrij

Dennis_websize.jpg#asset:15052


Dennis van Putten
Secretaris / Communicatiemedewerker
dvputten@badminton.nl
tel: 06 -28421161
Aanwezig Bondsbureau: ma t/m vrij

simone_02.jpg#asset:13730

Simone van den Bergh
Communicatiemanager
svdbergh@badminton.nl
tel: 06-34073778
Aanwezig Bondsbureau: ma, di, do

Robbert.jpg#asset:13729

Robbert de Keijzer

Manager Sportparticipatie/Verenigingsondersteuning
rdkeijzer@badminton.nl
tel: 06-171 489 15

Aanwezig Bondsbureau: ma-ochtend, di, woe-ochtend, do, vrij

Matthijs_02.jpg#asset:13728

Matthijs Deken
Manager Marketing en Onderzoek
mdeken@badminton.nl
tel: 06 - 203 686 40
Aanwezig Bondsbureau: maandag tot en met donderdag.

Bodil-zw.jpg#asset:13722

Bodil Holdijk
Communicatiemedewerker
bholdijk@badminton.nl
tel: 0634073776
Aanwezig Bondsbureau: dinsdag en donderdag


Financiën

BONDcenter is een shared service center gespecialiseerd in de back office van sportbonden. Voor Badminton Nederland verzorgen wij de financiële administratie en ondersteunen we de cloudmail en ledenadministratie.

bondcenter.JPG#asset:7973:url

BONDcenter
fz@badminton.nl
085-210 3965
Bereikbaarheid: ma t/m vrij 9.00 - 17.00

Topbadminton

Voor Topbadminton werken:

Eefje_website_size_87.jpg#asset:12856

Eefje Muskens, Bondscoach

Ruud_website_size_87.jpg#asset:12855

Ruud Bosch, Bondscoach dubbels

Henri-Vervoort_goed.jpg#asset:18204

Henri Vervoort, Bondscoach singles

Ilse-vaessen.jpg#asset:3976:url

Ilse Vaessen, Manager Topbadminton
topsport@badminton.nl

Victor-Anfiloff_181114_133133.jpg#asset:9125

Victor Anfiloff, Technisch Directeur
vanfiloff@badminton.nl

Regio’s

Badminton Nederland kent 7 regio’s waarbinnen regioteams actief zijn met het aanbieden van activiteiten aan verenigingen. De regio’s zijn:

Regio Noord

Peter Krips - Regiocoördinator, pkrips@badminton.nl

Jacob Baas - RCW Noord, rcw_noord@badminton.nl

Regio Oost

Mischa Rosanow - regiomanager Oost, rm_oost@badminton.nl
Rudi Wannig - RCW Oost, rcw_oost@badminton.nl

Regio Centrum

Rob Salawan Bessie - regiomanager Centrum, rm_centrum@badminton.nl
en vz RCW Centrum a.i., rcw_centrum@badminton.nl

Regio Noord-Holland

Ger Tabeling - Regiocoördinator en RCW Noord-Holland, rcw_noordholland@badminton.nl

Regio Zuid-West

Ellen Ruimschotel - Regiocoördinator, eruimschotel@badminton.nl
Leo Bus - RCW Zuid-West, rcw_zuidwest@badminton.nl

Regio Noord-Brabant

Letty Jacobs - RCW Noord-Brabant, rcw_noordbrabant@badminton.nl

Regio Limburg

Albert Valentijn - regiomanager Limburg, rm_limburg@badminton.nl

Commissies

Op landelijk niveau zijn binnen de werkorganisatie de volgende commissies actief:

Commissie van Beroep

Esveld, J. Lid
Hartholt, L. Lid
Klink, J. van Lid
Linthorst, S. Lid
Ong, V. Lid
Sol, B.J. Lid

Toelichting

De Commissie van Beroep is ingesteld om op basis van aangiften van overtredingen straffen op te leggen. Tevens is zij bevoegd de uitspraken van de Tuchtcommissie te bevestigen of te wijzigen, behalve indien de Tuchtcommissie uitspraak heeft gedaan in zijn functie van beroepsinstantie voor de door de LCW en RCW opgelegde straffen. In dit geval is geen beroep meer mogelijk. Klik hier voor de tuchtrechtspraak van Badminton Nederland.

Financiële Commissie

Voorthuijsen, W. van Voorzitter
Jille, T. Lid
Wit, P. de Lid

Toelichting

De Financiële Commissie beoordeelt het vastgestelde financiële beleid en het beheer van de geldmiddelen door het Bondsbestuur. Tijdens de Bondsvergadering brengt de commissie verslag uit. Tevens heeft de Financiële Commissie een adviserende rol naar het Bondsbestuur.

Tuchtcommissie

Leenders, M. Voorzitter
Dumatubun, H.R.P. Lid
Koreman, W. Lid
Veen, W. van de Lid
Wijk, N. van Lid

Toelichting

De Tuchtcommissie is ingesteld om op basis van aangiften van overtredingen straffen op te leggen. Klik hier voor de tuchtrechtspraak van Badminton Nederland

Reglementscommissie

Kortenaar, G.G.M. Voorzitter
Hoofd, L. Lid
Ligtvoet, E. Lid

Toelichting

De Reglementscommissie heeft als taak te beslissen en advies uit te brengen inzake de uitleg van een bepaling in de statuten of andere reglementen van Badminton Nederland. Wanneer er iets ontbreekt in de reglementen zal de Reglementscommissie dit onderkennen en signaleren aan de betrokken organen van Badminton Nederland. Daar waar nodig geeft de commissie een toelichting op de reglementen.

Klachtencommissie

Zandstra, E. Lid

Toelichting

De Klachtencommissie behandelt klachten over een beslissing of een behandeling door het Bondsbestuur, het Bondsbureau of andere personen en instanties die onder verantwoordelijkheid van het Bondsbestuur staan. Klachten over beslissingen of handelingen van de Bondsvergadering, de Commissie van Beroep, de Tuchtcommissie en andere organen die niet onder verantwoordelijkheid van het Bondsbestuur staan worden niet door de klachtencommissie behandeld, maar direct doorgestuurd naar het betrokken orgaan. Klik hier voor de klachtenregeling.

Landelijke Commissie Wedstrijdzaken

Hurk, S. van der Lid
Oskam, R. Lid
Valentijn, A. Lid
Neelis. F. Lid

Toelichting

De Landelijke Commissie Wedstrijdzaken is verantwoordelijk voor beleid en organisatie van landelijke wedstrijdzaken in het algemeen, inclusief het gebied van aangepast badminton en is gerechtigd voorstellen te doen voor beleid aangaande regionale wedstrijdzaken.

Ereleden en Leden van verdienste

Ereleden

Beusekom, van T. †
Brons, D †
Kusters, F.W †
Maessen, H.L †
Nouwt, J.P.
Valken, H. †
Verhoef, L.†

Leden van verdienste

Abbe, van H.H. †
Audina, M.
Barnau Sijthoff, van R. †
Beusekom, van J.
Brandsma, S †
Coene, E.
Coene, L. (Louis)
Dalm, van A.A.
Dijck, van E.
Dumas, V. †
Hesselink, B.J. †
Kammenga, H.
Keulen, J.M. †
Koch, A.W. †
Kombrink, B. †
Lageweg, B.
Meijerink, H. †
Metz, ter A.E. †
Nijs, de G. †
Oskam, C.†
Ridder, M.
Ridder, M
Ridder, R.
Taal, A
Tartaud, W
Wiggers, J.

Toelichting
Ereleden en leden van verdienste zijn leden die zich voor Badminton Nederland en/of de badmintonsport op eervolle wijze hebben onderscheiden respectievelijk zich bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt en aan wie op voorstel van het Bondsbestuur door een Bondsvergadering met een meerderheid van tenminste twee/derde het predikaat 'erelid' of 'lid van verdienste' is verleend.

Je maakt gebruik van een verouderde browser!

Update je browser om deze website correct weer te geven. Update mijn browser nu

×