Stukken Jaarvergadering 10 oktober 2020

Op zaterdag 10 oktober 2020 zal een Jaarvergadering worden gehouden.

De Jaarvergadering wordt online gehouden.

De aanvangstijd is 10.00 uur. Hieronder de agenda en stukken voor deze vergadering.

Agenda Jaarvergadering 10 oktober 2020
Uitnodigingsbrief
Samenvatting Agendapunten

Agenda

1.

Opening en vaststelling agenda
2.

Benoeming leden van het stembureau
3.
Ingekomen stukken en mededelingen
4.

Verslag Bondsvergadering d.d. 1 februari 2020, Besluitenlijst en Actielijst, Stand van zaken actielijst
5.

Jaarverslag 2019

5.1 en 5.2
Bondsbestuur en Werkorganisatie

5.3
Commissie van Beroep Badminton Nederland

5.4
Tuchtcommissie Badminton Nederland

5.5
Reglementscommissie

5.6
Financiële commissie

5.7
Klachtencommissie
6.

Financiën 2019

6.1
Financieel Jaarverslag 2019 met Controleverklaring

6.2
Verslag bespreking Financieel Jaarverslag 2019 met accountant

6.3
Advies Financiële Commissie
7.

Stand van zaken 2020

7.1
Stand van Zaken Jaarplan
7.2Stand van zaken prognose financieel resultaat
8.
Beleid Badminton Nederland

8.1
Aanmelden van alle leden door verenigingen

8.2
Bestuurlijke vernieuwing

8.3
Topbadminton
8.4Coronavirus
9.

Statuten- en reglementswijzigingen

9.1
Wijzigingen Statuten

9.2
Wijzigingen Competitiereglement

9.3
Wijzigingen Algemeen Wedstrijdreglement
10.

Verkiezing leden Bondsbestuur
11.
Verkiezing leden Commissies
12.
Rondvraag
13.

Sluiting

Je maakt gebruik van een verouderde browser!

Update je browser om deze website correct weer te geven. Update mijn browser nu

×