Stukken Jaarvergadering juni 2015

Op zaterdag 27 juni 2015 zal de Jaarvergadering worden gehouden op Sportcomplex VELO in Wateringen. 

Uitnodigingsbrief
Agenda Jaarvergadering
Notulen Bondsvergadering d.d. 29 november 2014
Notulen Bondsvergadering d.d. 13 december 2014
Samenvatting stukken


Later toegevoegd aan de agenda:
7.5 Zakelijke relaties met afgevaardigden
7.6 Voortgang Aangepast Badminton

Agenda

1Opening en vaststelling agenda door oudste afgevaardigde
2Benoeming leden van het stembureau
3Ingekomen stukken en mededelingen
44.1 Notulen Bondsvergadering d.d. 29 november 2014, Besluitenlijst en Actielijst
4.2 Notulen Bondsvergadering d.d. 13 december 2014, Besluitenlijst en Actielijst
5Jaarverslag 2014
5.1Bondsbestuur
5.2Werkorganisatie
5.3Commissie van Beroep Badminton Nederland
5.4Tuchtcommissie Badminton Nederland
5.5Reglementscommissie
5.6Financiële commissie
5.7Klachtencommissie
6Financiën 2014
6.1Financieel Jaarverslag 2014
6.2Verslag bespreking Financieel Jaarverslag 2014 met accountant
6.3Advies Financiële Commissie
7Beleid Badminton Nederland
7.1Voortgang A Clear Future
Deelproject 1
Deelproject 2
Deelproject 3
Deelproject 4 
Deelproject 5
Deelproject 6
Deelproject sponsoring
7.2Voortgang Topbadminton
7.3Voortgang contributiesystematiek
Bijlage contributiesystematiek
7.4Beleidsplan 2016+
Bijlage beleidsplan 2016+
8Financiën 2016
8.1Vaststelling contributietarieven 2016
8.2Begroting 2016
9Statuten- en reglementswijzigingen
9.1Wijziging Bondscompetitiereglement
 9.1.1 Hoofdstuk II, art. 6
 9.1.2 Hoofdstuk III, art. 1
 9.1.3 Hoofdstuk III, art. 2
 9.1.4. Hoofdstuk V, art. 2 lid 1
 9.1.5 Hoofdstuk V art. 4, lid 1
 9.1.6 Hoofdstuk V, art. 7
 9.1.7 Hoofdstuk V, art. 8 lid 2
 9.1.8 Hoofdstuk VI, art. 4
9.2Wijziging Regiocompetitiereglement
 9.2.1 Hoofdstuk V, artikel 4 9.2.2 Hoofdstuk V, artikel 7, lid 1
10Verkiezing leden Bondsbestuur
11Verkiezing leden Commissies
12Rondvraag
13Sluiting
Je maakt gebruik van een verouderde browser!

Update je browser om deze website correct weer te geven. Update mijn browser nu

×