Lidmaatschap

Het lidmaatschap van Badminton Nederland geeft verenigingen en de leden van deze verenigingen vele voordelen. Naast het sportieve voordeel van het kunnen deelnemen aan regio- en bondscompetitie en –toernooien, behartigt Badminton Nederland de belangen van haar leden in algemene en sporttakoverstijgende zaken. Ook heeft Badminton Nederland verschillende zaken collectief geregeld voor haar leden. Heeft jouw vereniging interesse om lid te worden? Mail dan naar info@badminton.nl

Oprichten vereniging

Informatie over het oprichten van een vereniging kan verkregen worden bij een van de notariskantoren in Nederland. Badminton Nederland kan adviseren over badminton specifieke vraagstukken (info@badminton.nl).

Aanmelden

Voor een overzicht van de kosten voor een lidmaatschap voor een vereniging klik hier. Ook zijn er notariskosten voor het passeren of eventueel wijzigen van de verenigingsstatuten. Deze kosten verschillen per notaris. Deze kunnen nogal uiteen lopen per notaris dus kijk hiervoor even goed rond. Statuten van verenigingen van Badminton Nederland moeten aan bepaalde voorwaarden voldoen. Op onze pagina Spelregels en reglementen vind je Modelstatuten en een toelichting op de modelstatuten die je hiervoor kunt gebruiken. Behalve (concept)statuten, moet je als vereniging bij aanmelding de inschrijvingsgegevens bij de Kamer van Koophandel doorgeven, de samenstelling van het verenigingsbestuur en een contactadres. Zodra jullie vereniging is ingeschreven bij Badminton Nederland kunnen de leden van jullie vereniging aangemeld worden via de webapplicatie van Badminton Nederland voor de ledenadministratie.

Beëindigen lidmaatschap

Badminton Nederland hoort graag als er eventueel problemen zijn bij jullie verenigingen zodat een afmelding voorkomen kan worden. Is het helaas toch nodig om de vereniging af te melden dan is het voldoende dat jullie vereniging een brief stuur naar het bondsbestuur met de mededeling van de afmelding. Liefst via e-mail naar info@badminton.nl. De afmelding wordt voltooid nadat de vereniging aan alle financiële verplichtingen heeft voldaan.

Let op! Verenigingen moeten voor 1 december van het lopende jaar opzeggen voor het jaar daarna.

Beëindigen lidmaatschap leden van de vereniging

Verenigingen zijn verantwoordelijk voor het op tijd afmelden van hun leden bij de Badminton Nederland. Deze afmelding kan worden gedaan via het programma Foys. Leden moeten uiterlijk voor 30 december van het lopende jaar door jullie verenigingen afgemeld te worden zodat deze leden vanaf het jaar daarna geen lid meer zijn van de bond en voor hen dus geen bondscontributie meer betaald hoeft te worden.

Let op! Bij het spelen van competitie betekent de afmelding van de vereniging dat de competitieteams zullen worden teruggetrokken uit de competitie. Het terugtrekken van deze teams heeft in de meeste gevallen financiële consequenties.

Beëindigen lidmaatschap persoonlijke en individuele leden

Ben je geen lid van een vereniging maar wel van Badminton Nederland dan kun je jouw afmelding per e-mail aan ons doorgeven via info@badminton.nl.

Let op! Persoonlijke en individuele leden moeten voor 1 december van het lopende jaar op zeggen voor het jaar daarna.

Beëindigen lidmaatschap leden bij vereniging

Ben je lid van een badmintonvereniging dan moet je je lidmaatschap opzeggen bij jouw vereniging. Iedere vereniging heeft hiervoor zijn eigen regels. Informatie hierover is uitsluitend bij de vereniging verkrijgbaar, niet bij Badminton Nederland. Badminton Nederland krijgt vervolgens automatisch de afmelding door. Hiervoor hoef je zelf geen actie te ondernemen naar Badminton Nederland toe.

Wetsvoorstel stilzwijgende verlenging lidmaatschappen

De Wet van 26 november 2010 met betrekking tot de stilzwijgende verlenging van abonnementen en lidmaatschappen is aangenomen en gepubliceerd in het Staatsblad op 30 november 2010. Stilzwijgende verlenging van het lidmaatschap voor een jaar blijft mogelijk voor (sport)verenigingen indien het lid niet opzegt. (Sport)verenigingen dienen de leden wel de noodzakelijke informatie met betrekking tot opzegging van het lidmaatschap eenvoudig te verschaffen via website (opvallend op de hoofdpagina) of ledenblad (op één van de eerste drie pagina’s). De ingangsdatum: 1 december 2011.

Ingevolge deze wetswijziging wordt aan art. 2:35 BW een nieuw lid toegevoegd. De tekst hiervan luidt als volgt: "De vereniging draagt er zorg voor dat de leden de voor opzeggingen van het lidmaatschap noodzakelijke informatie eenvoudig kunnen raadplegen. De informatie wordt in ieder geval opvallend vermeld op de hoofdpagina van de website en op bladzijde 1, 2 of 3 van het ledenblad, indien een vereniging gebruik maakt van deze communicatiemiddelen." Stilzwijgende verlenging van het lidmaatschap voor een jaar blijft daardoor mogelijk voor (sport)verenigingen indien het lid niet opzegt. (Sport)verenigingen dienen de leden wel de noodzakelijke informatie met betrekking tot opzegging van het lidmaatschap eenvoudig te verschaffen via website (opvallend op de hoofdpagina) of ledenblad (op één van de eerste drie pagina’s). De leden hoeven dus niet jaarlijks persoonlijk een brief of mail te krijgen waarin gevraagd wordt of zij nog lid willen blijven.

Opheffen vereniging

Over het opheffen van een vereniging is informatie op te vragen bij de Kamer van Koophandel van de regio waar jullie vereniging gevestigd is en/of een notariskantoor.

Je maakt gebruik van een verouderde browser!

Update je browser om deze website correct weer te geven. Update mijn browser nu

×