Bijscholingen trainers

Licentiewaardige scholing voor trainers

Badmintontrainers dienen om hun licentie te behouden op tijd een licentiewaardige scholing te volgen (klik hier voor het licentiereglement). Jaarlijks publiceert Badminton Nederland een lijst met licentiewaardige scholingen voor trainers. Op de meest recente lijst kunt je zien welke scholingen Badminton Nederland voor het lopende seizoen heeft erkend als licentiewaardige scholing. Niet elke scholing is voor iedere trainer licentiewaardig, daarom staat bij iedere scholing vermeld voor welke licentiegroep (SL2B, SL3B, SL4B of C) de scholing licentiewaardig is. Bekijk hier de officiële lijst van Licentiewaardige scholingen voor trainers.

Erkenning van licentiewaardige scholingen

Met scholingen die niet op de lijst van licentiewaardige scholingen staan kun je  jouw trainerslicentie niet verlengen. Indien je van mening bent dat een bepaalde scholing die je wenst te volgen wel licentiewaardigheid zou moeten hebben dan kun je erkenning van licentiewaardigheid voor deze scholing aanvragen. Ook organisaties van scholingen kunnen een dergelijke aanvraag indienen. Meer informatie hierover lees je in de Regeling erkenning en deelname licentiewaardige scholingen voor verlengen trainerslicentie.

Badmintonspecifieke bijscholingen

Badminton Nederland

In 2017 heeft Badminton Nederland haar nieuwe badmintontechnische leerlijn en visie op de rol van de trainer in de vereniging vastgesteld. In lijn daarvan biedt Badminton Nederland vanaf het seizoen 2017-2018 badmintonspecifieke bijscholingen aan. Het scholingsprogramma en de planning ervan wordt momenteel ontwikkeld en eind 2017 bekend. De cursus Baantrainer is voor de licentieniveaus SL2B en SL3B reeds erkend als licentiewaardig. 


Vereniging voor Badminton Oefenmeesters

Badminton Nederland en de Vereniging voor Badminton Oefenmeesters (VBO) werken samen op het gebied van deskundigheidsbevordering van badmintontrainers. De VBO is een partner waarmee wordt samengewerkt in het ontwikkelen en verzorgen van licentiewaardige badmintonspecifieke bijscholingen. Meer informatie over de bijscholingen van de VBO kun je vinden op hun website: www.vbo-trainer.nl. Daar vind je ook het actuele bijscholingsprogramma en eventuele erkenning voor de licentieverlenging. De inschrijving verloopt via de VBO. Als je hebt deelgenomen aan een licentiewaardige scholing van de VBO dan hoef je niets te doen: de VBO overhandigt Badminton Nederland de presentielijst, waarna jouw aanwezigheid (en eventuele licentieverlenging) wordt verwerkt. 

Sportgenerieke bijscholingen

Academie voor Sportkader

Badminton Nederland heeft in de afgelopen jaren met andere sportbonden diverse interessante scholingen voor trainers ontwikkeld. Deze scholingen worden georganiseerd door de Academie voor Sportkader (onderdeel van NOC*NSF) en zijn sportgeneriek van aard. Alle scholingen van de Academie voor Sportkader zijn als licentiewaardig erkend voor in principe alle licentieniveaus. De onderwerpen zijn onder andere:

  • Doping
  • Sportmedisch
  • Praktijkbegeleiders in de sport
  • Scholing gehandicaptensport
  • Er is meer te winnen: coachen op sociaal gedrag
  • Trainen en coachen van 6-12 jarigen
  • Trainen en coachen van pubers
  • Coachen en trainer van jongeren met autisme
  • Weerbaarheid voor trainers
  • Herkennen en voorkomen van seksuele intimidatie

Bekijk hier de volledige kalender.
Of bekijk de kalender op de website van de Academie voor Sportkader.

Kosten 
Er wordt bij het volgen van deze scholingen een eigen bijdrage verwacht. Als je hebt deelgenomen aan een van deze scholingen, ontvangt je van de Academie voor Sportkader jouw deelnamecertificaat. Om voor licentieverlening in aanmerking te komen stuur je deze naar opleidingen@badminton.nl 'o.v.v. bijscholing Academie voor Sportkader 2017'. Vermeld in dit bericht duidelijk jouw naam en bondsnummer. In deze folder lees je meer over bovengenoemde bijscholingen.

NLcoach 

NLcoach is de kennis-en netwerkorganisatie voor alle sportcoaches en trainers. De organisatie wordt bestuurd door topcoaches die graag hun kennis en ervaringen willen delen met trainers en coaches van alle takken van sport en van alle niveaus.  Zij inspireren en leiden coaches op om ze naar een hoger niveau te brengen. Dit doen zij bijvoorbeeld door het organiseren van congressen, cursussen en themabijeenkomsten. De nadruk ligt hierbij op sporttak overstijgende thema’s zoals teambuilding, mentale begeleiding, talentontwikkeling, trainingsleer en de basisprincipes van het coachen. NLcoach is daarnaast de belangenbehartiger voor sportcoaches en trainers.

Erkende scholingen
Badminton Nederland erkent diverse scholingen van NLcoach om de licentie mee te verlengen. Voor de scholingen van NLcoach is om voor licentieverlenging in aanmerking te komen een certificaat van afronding vereist. Klik hier voor de planning van het erkende bijscholingsaanbod van NLcoach. Wil je meer weten over NLcoach en/of hun andere scholingen bekijken? Kijk dan op www.nlcoach.nl

Je maakt gebruik van een verouderde browser!

Update je browser om deze website correct weer te geven. Update mijn browser nu

×