Stukken Jaarvergadering 15 juni 2019

Op zaterdag 15 juni 2019 zal een Jaarvergadering worden gehouden.

De locatie van de vergadering is: Congres- en Vergadercentrum ‘De Schakel’ Oranjelaan 10, 3862 CX Nijkerk

De aanvangstijd is 10.00 uur. Hieronder de agenda en stukken voor deze vergadering.

Agenda
Uitnodigingsbrief en
Samenvatting stukken

E-mail Chris Kuijten

Advies RC bestuurlijke vernieuwing en Q&A

Totaalbestand stukken Jaarvergadering 1562019

Agenda


1.

Opening en vaststelling agenda
2.

Benoeming leden van het stembureau
3.Ingekomen stukken en mededelingen
4.

Verslag Bondsvergadering d.d. 2 februari 2019, Besluitenlijst en Actielijst, Stand van zaken actielijst
5.

Jaarverslag 2018

5.1 en 5.2
Bondsbestuur en Werkorganisatie

5.3
Commissie van Beroep Badminton Nederland

5.4
Tuchtcommissie Badminton Nederland

5.5
Reglementscommissie

5.6
Financiële commissie

5.7
Klachtencommissie
6.

Financiën 2018

6.1
Financieel Jaarverslag 2018 en samenvatting Jaarrekening 2018

6.2
Verslag bespreking Financieel Jaarverslag 2018 met accountant

6.3
Advies Financiële Commissie
7.

Stand van zaken 2019

7.1
Stand van Zaken
7.2Stand van zaken prognose financieel resultaat
8.Beleid Badminton Nederland

8.1
Topbadminton en toelichting

8.2
Contributiesytematiek en verdienmodellen

8.3
Meerjarenbeleidsplan met Jaarplan 2020
8.4Aanmelden van alle leden door verenigingen
8.5Bestuurlijke vernieuwing, bijlagen: verdeling regiozetels en functieprofiel Regiocoördinator
9.

Financiën 2020

9.1
Vaststelling contributietarieven 2020

9.2
Begroting 2020 en toelichting

9.3
Meerjarenprognose
10

Statuten- en reglementswijzigingen

10.1
Wijzigingen Statuten

10.2
Wijzigingen Competitiereglement
10.3Wijzigingen Algemeen Wedstrijdreglement
10.4Voorstel wijziging zittingstermijn commissieleden
11.

Verkiezing leden bondsbestuur
12.

Verkiezing leden commissies
13.

Rondvraag
14.

Sluiting
Je maakt gebruik van een verouderde browser!

Update je browser om deze website correct weer te geven. Update mijn browser nu

×