Stukken Jaarvergadering juni 2016

Op zaterdag 18 juni 2016 zal de Jaarvergadering 2016 worden gehouden. 
De locatie van de vergadering is : 

Congres- en Vergadercentrum ‘De Schakel’
Oranjelaan 10,
3862 CX Nijkerk. 

De aanvangstijd is 10.00 uur. 

Hieronder de agenda en stukken voor deze vergadering.

Uitnodigingsbrief
Agenda Jaarvergadering
Samenvatting stukken
Agendapunt 7.2 Financiele prognose 2016


Amendementen 9 juni 2016:
Agendapunt 8.3 Contributiesystematiek
Agendapunt 10.1 Wijziging Competitiereglement
Agendapunt 10.2 Wijziging Algemeen Wedstrijdreglement
Agendapunt 10.3 Wijziging Toernooireglement

Agenda

 

1Opening en vaststelling agenda
2Benoeming leden van het stembureau
3Ingekomen stukken en mededelingen
4Notulen Bondsvergadering d.d. 10 oktober 2015, Besluitenlijst en Actielijst
5Jaarverslag 2015
5.1Bondsbestuur
5.2Werkorganisatie
5.3Commissie van Beroep Badminton Nederland
5.4Tuchtcommissie Badminton Nederland
5.5Reglementscommissie
5.6Financiële commissie
5.7Klachtencommissie
6Financiën 2015
6.1Financieel Jaarverslag 2015
Samenvatting Jaarrekening 2015
6.2Verslag bespreking Financieel Jaarverslag 2015 met accountant
6.3Advies Financiële Commissie
7Stand van zaken 2016
7.1Stand van zaken focusactiviteiten / deelprojecten
Bijlage regio's en Topbadminton 2016
7.2Stand van zaken prognose 2016 en meerjarenprognose
8Beleid Badminton Nederland
8.1Jaarplan 2017
Bijlage Jaarplan 2017
8.2Masterplan Topbadminton
8.3Voorstel contributiesysteem
8.4Voorstel bestuurlijke vernieuwing
Bijlage voorstel bestuurlijke vernieuwing
9Financiën 2017
9.1Vaststelling contributietarieven 2017
9.2Begroting 2017
Toelichting begroting 2017
10Reglementswijzigingen
Toelichting reglementswijzigingen
11Verkiezing leden Bondsbestuur
12Verkiezing leden Commissies
13Rondvraag
14Sluiting


Je maakt gebruik van een verouderde browser!

Update je browser om deze website correct weer te geven. Update mijn browser nu

×