Nieuws wedstrijdfunctionarissen

COC-Tales oktober 2022 (18-10-2022)

De COC-tales oktober 2022 is op de downloadpagina gepubliceerd.

Aanstellingen (15-09-2022)

De aanstellingen voor het seizoen 2022 - 2023 zijn gepubliceerd op de aanstellingen pagina.

Spelregels en aanvullingen Spelregels voor wedstrijdfunctionarissen per 01-08-2022 (22-08-2022)

Spelregels per 01-08-2022
Er is een kleine aanpassing in spelregel 16.7.1.3 laatste deel van de zin:
"of een overtreding van spelregel 16.2" komt te vervallen.
Dit zinsdeel had er vorig jaar al uit gemoeten, maar is bij vergissing blijven staan.

Aanvullingen Spelregels voor Wedstrijdfunctionarissen per 01-08-22
Het zou te ver voeren om een lijst met wijzigingen op te stellen. Het gaat voornamelijk om terminologie en aanpassingen in het refereegedeelte en die zijn niet of nauwelijks van toepassing op onze nationale evenementen.

COC-Tales oktober 2020 (12-10-2020)

De COC-tales oktober 2020 is op de downloadpagina gepubliceerd.

Intervieuw Ben van Deursen bij Mensen maken Nederland ( 24-3-2021)

Ben van Deursen heeft een ingevieuw gegeven bij Mensen maken Nederland over vrijwilligerswerk. Het intervieuw van Ben begint als volgt:

Het is maar goed dat hij geen geraniums heeft, hij had er toch niet achter gezeten. Ook zou hij geen tijd hebben om ze water te geven, want als bestuurslid van vier organisaties, actief lid van nog vijf groepen en als internationaal lijnrechter bij badminton is Ben veel van huis.

Het volledige intervieuw is hier te lezen.

Wijziging in de toetsen voor WF’s in 2021 (11-1-2021)

Vorig jaar heeft de spelregelcommissie een andere procedure geïntroduceerd voor het maken van de jaarlijkse toetsen door scheidsrechters. Net als de referees konden nu ook de scheidsrechters thuis de toets maken in plaats van op de kaderdag of elders in het land.

Dit heeft vorig jaar voor ons allemaal extra goed uitgepakt doordat in verband met het Coronavirus bijna alle toernooien en de kaderdag is komen te vervallen en er geen enkele andere mogelijkheid zou zijn geweest. Ook is de spelregelcommissie over het algemeen tevreden geweest over de behaalde resultaten. Alleen het beantwoorden van de “open vragen” moet in de meeste gevallen beter en meer aansluiten aan de tekst in de spelregels en aanbevelingen.

Naar aanleiding van wat opmerkingen over het aantal vragen en de benodigde tijd die er voor nodig was heeft de spelregelcommissie hiernaar geluisterd en voor dit jaar gekozen voor een andere opzet. Het aantal vragen in de diverse onderdelen is verminderd zodat het maken van de toets minder tijd vergt.

Onderstaand staat een overzicht hoe vanaf dit jaar de diverse toetsen er gaan zien.

De scheidsrechtertoets bestaat uit:

20 meerkeuzevragen à 1 punt per vraag, 15 open vragen à 2 punten per vraag,

15 terminologievragen à 1 punt per vraag. Totaal score bij 100% is 65 punten:

De minimale score voor een ISR is 55 punten en voor een NSR 48 punten.

De refereetoets bestaat uit:

20 meerkeuzevragen à 1 punt per vraag, 15 open vragen à 2 punten per vraag,

5 meerkeuzevragen uit de SR-vragenbank à 1 punt per vraag. Totaal score bij 100% is 55 punten.

De minimale score voor een referee is 43 punten.

Voor de referee vervalt tevens het maken van de SR-toets evenals de terminologietoets.

De toetsen worden vanaf 1 mei aangeboden en moeten vóór 15 augustus zijn ingestuurd.

Belangrijke wijziging voor alle licenties:

Voorheen was de deadline voor het verlengen van een licentie gesteld op 1 oktober omdat de kaderdag soms pas in september werd gehouden. Omdat de competities in september beginnen en de toetsen nu thuis gemaakt worden is de datum voor het verlengen van de licenties vanaf dit jaar gesteld op 1 september.

De spelregelcommissie

Nieuwe Aanvullingen Spelregels Wedstrijdfunctionarissen (30-07-2020)

Per 1 augustus 2020 zijn nieuwe Aanvullingen Spelregels WF vastgesteld en ingegaan, die op de WF-Download pagina zijn gepubliceerd.

De “oude” Aanvullingen Spelregels WF, geldig tot 1 augustus blijven nog op de Download-pagina staan, zolang de spelregel- en refereetoetsen nog niet zijn afgerond. Voor de goede orde: deze toetsen zijn nog gebaseerd op de “oude” Aanvullingen. De Spelregels per 1 augustus zijn niet gewijzigd. De wijzigingen in de Aanvullingen zijn vooral verdere uitbreidingen en preciseringen van de Aanvullingen Spelregels WF en een aantal nieuwe aankondigingen in de Terminologie. Alle wijzigingen zijn geel gehighlight.

Belangrijkste veranderingen in de Aanvullingen:

5.2. De scheidsrechter: 5.2.3.1. houd de tijd van de warm-up periode bij. De 2 minuten warm-up begint zodra de scheidsrechter in zijn stoel zit en eindigt door het “speel” van de scheidsrechter om de partij te beginnen; de scheidsrechter roept: “Klaar om te spelen” bij negentig seconden van de warm-up periode, om de spelers op te dragen zich klaar te maken de wedstrijd te starten, tenzij anders geïnformeerd door de referee.

5.7.2. Toevoeging: Voorbeelden van incidenten die niet na de partij aan de referee hoeven te worden gerapporteerd, zijn onder meer een kledingovertreding die door de speler is hersteld, een blessure die niet tot een terugtrekking leidde, of onderbreking van het spel voor een kleine reparatie van de baan of de omgeving daarvan.

5.9.1.7. Toevoeging aan de voorbeelden: “ … (bijvoorbeeld … , voorts overdreven schreeuwt of zijn shirt uittrekt), “

5.11.2. Toevoeging: Als een coach naar een andere baan wil gaan, moet dat gebeuren wanneer de shuttle niet in spel is.

5.12.8. Nieuw: Coaches aan de baan moeten passend gekleed zijn, zoals aangegeven door de referee.

5.14.1. De toernooi-dokter mag eenmaal per partij op de baan worden geroepen voor een bepaalde speler om spray toe te passen (behalve in de reguliere pauzes).

5.17.10. Wangedrag vóór een partij, terwijl een speler/paar op de baan is, voordat “speel” is geroepen bij het begin van de partij, moet worden afgehandeld volgens de Instructies 5.17.3, 15.7.4 of 15.7.5. Een kaart of kaarten hierbij gegeven hebben geen invloed op de stand van de partij, maar een kaart zal worden meegenomen indien later tijdens de partij meer overtredingen worden gemaakt.

5.17.11. Wangedrag na een partij, terwijl een speler/paar op de baan is, moet worden afgehandeld volgens de Instructies 5.17.3, 15.7.4 of 15.7.5 en onmiddellijk aan de referee worden gerapporteerd.

COC-Tales juli 2020 (14-07-2020)

De COC-tales juli 2020 is op de downloadpagina gepubliceerd.

COC-Tales april 2020 (08-04-2020)

De COC-tales april 2020 is op de downloadpagina gepubliceerd.

Update Coronavirus (04-04-2020)

Het coronavirus heeft een grote impact op onze samenleving en helaas dus ook op onze geliefde badmintonsport. Dinsdag 31 maart jl. heeft het kabinet besloten de coronamaatregelen te verlengen tot en met 28 april. Het bondsbestuur heeft naar aanleiding hiervan besloten alle toernooien en competities die onder de vlag van Badminton Nederland vallen dit seizoen niet meer uit te spelen. Dit vanwege het feit dat mocht er na 28 april weer gespeeld gaan worden, de benodigde voorbereidingstijd te krap is. Tevens is er bij competities al een groot aantal speelweken weggevallen vanwege de maatregelen. Daarbij komt bij dat het bestuur de kans gering acht dat meteen na 28 april de evenementen wel weer toegestaan zouden worden. Om geen onduidelijke situatie te creëren is daarom besloten om alle evenementen en competities onder de vlag van Badminton Nederland voor dit seizoen te schrappen.

Dit betekent dat alle aanstellingen tot en met de zomerperiode komen te vervallen. We gaan ons weer richten op het wedstrijdseizoen 2020-2021, dat in september van start zal gaan.


Coronavirus (14-03-2020)

De ontwikkelingen rondom Covid-19 hebben elkaar wereldwijd in rap tempo opgevolgd. Badminton Nederland heeft alle toernooien en wedstrijden tot en met 31 maart 2020 geannuleerd. De BWF heeft alle toernooien tot en met 12 april 2020 geannuleerd.

Aanstellingen voor het seizoen 2019- 2020 (23-08-2019)

De aanstellingen voor de competitie en de evenementen zijn gepubliceerd op de pagina aanstellingen.

COC-Tales juli 2019 (10-07-2019)

De COC-tales juli 2019 is op de downloadpagina gepubliceerd.

Nieuwe spelregels per 1 augustus 2019 (09-07-2019)

Per 1 augustus 2019 zijn nieuwe Spelregels vastgesteld, die op de pagina “Overzicht spelregels en Reglementen” zijn gepubliceerd. Daar staan ook nog de huidige Spelregels, geldig tot 1 augustus. Een overzicht van de spelregelwijzigingen staat op de WF-Download pagina. De belangrijkste wijziging betreft de service. Standaard is dat de shuttle raken beneden 1.15 m, met als alternatieve serviceregel de huidige regel (“beneden het middel” en “steel en racketblad naar beneden wijzen”).

Op korte termijn zal ook een bijgewerkte versie van de Aanvullingen Spelregels voor Wedstrijdfunctionarissenop de WF-Downloadpagina worden gepubliceerd. Daarin is de Sectie 2 “Terminologie en Vocabulary” flink uitgebreid en nu geordend op onderwerp.

De spelregelwijzigingen staan op de agenda bij de komende Kaderdag Wedstrijd-functionarissen en de Kaderavond Referees, inclusief het gebruik van welke serviceregel. Voor de goede orde: de spelregeltest op de Kaderdag is nog gebaseerd op de “oude” Spelregels.

Vernieuwde Vragenbank Refereetoets (11-05-2019)

Op de pagina “WF-Downloads” zijn per 1 mei 4 herziene documenten geplaatst:

  • Vragenbank Refereetoets Meerkeuzevragen Algemeen
  • Vragenbank Refereetoets Meerkeuzevragen Competitie
  • Vragenbank Refereetoets Meerkeuzevragen Toernooien
  • Vragenbank Refereetoets Open vragen

Alle Open Vragen zijn nu opgenomen in een apart document. Daarbij zijn een flink aantal nieuwe open vragen toegevoegd, in hoofdzaak gebaseerd op de hoofdstukken 3 en 4 van de “Instructies voor Wedstrijdfunctionarissen”. De formulering van enkele bestaande vragen is aangepast – lees verbeterd. De documenten zijn de basis voor de Refereetoets komende zomer.

COC-Tales januari 2019 (15-04-2019)

De COC-tales april 2019 is op de downloadpagina gepubliceerd.

Vacature lid SWO (08-04-2019)

voor de aanstellingen van wedstrijdfunctionarissen voor de ere- en eerste divisie zijn wij op zoek naar een vrijwilliger die met ingang van komende seizoen 2019- 2020 deze werkzaamheden wil uitvoeren.

Zie onderstaande link voor de complete vacature tekst:
https://www.badminton.nl/nieuws/vacature-lid-sectie-wedstrijd-organisatie-vrijwillig

Nieuwe spelregeldocumenten en spelregeltoets momenten (29-03-2019)

Op de pagina “WF-Downloads” zijn per 1 april 4 herziene documenten geplaatst:

In de Aanvullingen Spelregels zijn enkele kleine wijzigingen aangebracht; de belangrijkste inhoudelijke wijziging is dat een speler tijdens een partij, als hij een ander racket neemt, dit niet mag testen (5.11.1). Aan de Vragenbank spelregels zijn een vijftigtal nieuwe open vragen toegevoegd, in hoofdzaak gebaseerd op de hoofdstukken 1.5 - 1.8 van de “Instructies voor Wedstrijdfunctionarissen”. De formulering van enkele bestaande vragen is aangepast – lees verbeterd. De documenten zijn – tezamen met de Spelregels– de basis voor de Spelregeltoets komende zomer.

Vanaf mei 2019 stellen we alle scheidsrechters en referees alvast in de gelegenheid de licentie te verlengen om in het nieuwe wedstrijdseizoen 2019/ 2020 op te mogen treden als WF. We hebben dit jaar de mogelijkheden om deze verplichte toets te maken door meerdere data hiervoor aan te bieden op diverse evenementen. Uiteraard blijft de kaderdag (zaterdag 31 augustus 2019) en eventueel de refereekaderavond op het bondsbureau (woensdag 28 augustus 2019) de uitgelezen mogelijkheid hiervoor. Maar mocht je op deze dagen verhinderd zijn of toch liever de toets eerder willen maken, dan volgt hieronder een overzicht:

Zaterdag 20 april 2019JM BC Olympia' 56 Tegelen
Zondag 21 april 2019JM BC Olympia' 56 Tegelen
Zaterdag 27 april 2019Master Conquesto Zoetermeer
Zondag 28 april 2019Master Conquesto Zoetermeer
Zaterdag 4 mei 2019JM BECA 2000 Arnhem
Zondag 5 mei 2019JM BECA 2000 Arnhem
zaterdag 18 mei 2019JM Finale Het Kleine Loo Den Haag
Zaterdag 18 mei 2019Finale Van de Kolk Hypotheken Cup Het Kleine Loo Den Haag
Zaterdag 26 mei 2019Finale Masters Drop Shot Den Haag
Zaterdag 1 juni 2019NJK Wijk bij Duurstede
Zondag 2 juni 2019NJK Wijk bij Duurstede
Zaterdag 22 juni 2019NK Divisiekampioenschappen en Regioteams Zutphen
Zondag 23 juni 2019NK Divisiekampioenschappen en Regioteams Zutphen
Zaterdag 7 september 2019Kick- off eredivisie locatie is nog te bepalen

Of op werkdagen bij Joan Peeters op afspraak op het bondsbureau.

Het is wel noodzakelijk bij André de Wit aan te geven waar en wanneer je de toets wilt maken, anders dan op de kaderdag.

NK parabadminton wordt verplaatst (25-03-2019)

Het NK parabadminton wordt verplaatst naar zaterdag 25 mei 2019.

Drie nieuwe scheidsrechters (07-02-2019)

Tijdens de kwalificatie vrijdag van de Nederlandse Kampioenschappen zijn ook drie wedstrijdfunctionarissen geslaagd als scheidsrechter. Wij willen Martin van Domburg, Ritchie Trieling en Maarten Veerman van harte feliciteren met dit behaalde resultaat en veel succes toewensen tijdens hun scheidsrechtercarrière.

Vier wedstrijdfunctionarissen internationaal gepromoveerd (01-02-2019)

In de afgelopen periode zijn twee wedstrijdfunctionarissen internationaal gepromoveerd. Geertje Tonnaer is gepromoveerd naar Badminton Europe Certificated scheidsrechters. Erik Ligtvoet is als referee gepromoveerd naar Badminton World Federation Accredited referee.

Erna van der Geer en Lilian Kobben zijn beiden gepromoveerd naar Badminton World Federation lijnrechter.

COC-Tales januari 2019

De COC-tales januari 2019 is op de downloadpagina gepubliceerd.

Je maakt gebruik van een verouderde browser!

Update je browser om deze website correct weer te geven. Update mijn browser nu

×