Stukken Bondsvergadering november 2014

Op zaterdag 29 november 2014 zal de Bondsvergadering worden gehouden.
De locatie van de vergadering is :  Huis van de Sport Wattbaan 31-49, 3439 ML Nieuwegein
De aanvangstijd is 10.00 uur. 


Uitnodigingsbrief
Agenda Bondsvergadering
Visiedocument  "A Clear Future"
Samenvatting stukken  

1Opening en vaststelling agenda door oudste afgevaardigde
2Benoeming leden van het stembureau
3Verkiezing voorzitter Bondsvergadering
4Ingekomen stukken en mededelingen
51. Notulen Bondsvergadering d.d. 1 februari 2014, Besluitenlijst en Actielijst
2. Notulen Bondsvergadering d.d. 22 februari 2014, Besluitenlijst
3. Notulen Jaarvergadering d.d. 28 juni 2014
6Jaarverslag 2013
6.1Bondsbestuur
6.2Werkorganisatie
6.3Commissie van Beroep Badminton Nederland
6.4Tuchtcommissie Badminton Nederland
6.5Reglementscommissie
6.6Financiële commissie
6.7Klachtencommissie
7Financiën 2013
7.1Financieel Jaarverslag 2013
7.2Verslag bespreking Financieel Jaarverslag 2013 met accountant
7.3Advies Financiële Commissie
8Beleid Badminton Nederland
8.1Voortgang en voorstel tot besluit in het kader van kerntakendiscussie
8.2Voortgang Topbadminton (mondeling)
8.3Voortgang contributiesystematiek (mondeling)
8.4Zakelijke relaties met afgevaardigden
9Financiën 2015
9.1Vaststelling contributietarieven 2015
9.2Begroting 2015
Toelichting op de begroting 2015
10Statuten- en reglementswijzigingen
10.aVoorstel tot wijziging Statuten van Afgevaardigde Paul Braaksma
10.1Wijziging Statuten
 10.1.1 Hoofdstuk V, artikel 8, lid 1a
 10.1.2 Hoofdstuk VII
10.2Wijziging Tuchtreglement:
 10.2.1 Hoofdstuk IX, artikel 1b
10.3Wijziging Algemeen Wedstrijdreglement
 10.3.1 Inhoudsopgave 10.3.2 Hoofdstuk VI, art. 1 en art. 2 10.3.3 Hoofdstuk VII
 10.4Wijziging Bondscompetitiereglement
 10.4.1 Hoofdstuk IV, art. 1 lid 2 en 3 10.4.2 Hoofdstuk V, art. 1 lid 2 en 3 10.4.3 Hoofdstuk V, art. 3 lid 1 10.4.4 Hoofdstuk V, art. 3 lid 2 10.4.5 Hoofdstuk VII, art. 1 lid 2 10.4.6 Hoofdstuk VIII, art. 1a
10.5 Wijziging Toernooireglement
 10.5.1 Hoofdstuk IX, art.1 lid 1c 10.5.2 Hoofdstuk X, art. 1 lid 3
10.6Wijziging Regiocompetitiereglement
 10.6.1 Hoofdstuk IV, artikel 3 10.6.2 Hoofdstuk V, artikel 3 10.6.3 Hoofdstuk VII, artikel 1 lid 2 10.6.4 Hoofdstuk VIII, artikel 1 lid 1a
11Verkiezing leden Bondsbestuur
12Verkiezing leden Commissies
13Rondvraag
14Sluiting
Je maakt gebruik van een verouderde browser!

Update je browser om deze website correct weer te geven. Update mijn browser nu

×