Stukken Jaarvergadering 24 juni 2017

Stukken Jaarvergadering 24 juni 2017

Op zaterdag 24 juni 2017 zal de Jaarvergadering 2017 worden gehouden. 
De locatie van de vergadering is : 

Huis van de Sport
Wattbaan 31 - 49
3439 ML Nieuwegein

De aanvangstijd is 10.00 uur. 

Hieronder de agenda en stukken voor deze vergadering.

Uitnodigingsbrief
Agenda Jaarvergadering

Samenvatting Jaarvergadering 

Mededeling voorzitter afgevaardigden over verkiezing bondsbestuur

Voorstel afgevaardigde Frans Neelis 14 juni 2017
Advies bondsbestuur over voorstel afgevaardigde Frans Neelis 14 juni 2017
Reactie afgevaardigde Johan Bos over voorstel afgevaardigde Frans Neelis 15 juni 2017


Agenda

1
Opening en vaststelling agenda
2
Benoeming leden van het stembureau
3
Ingekomen stukken en mededelingen
4
Notulen Bondsvergadering d.d. 11 maart 2017, Besluitenlijst en Actielijst

5.

Jaarverslag 2016
5.1
Bondsbestuur
5.2
Werkorganisatie
5.3
Commissie van Beroep Badminton Nederland
5.4
Tuchtcommissie
5.5
Reglementscommissie
5.6
Financiële Commissie
5.7
Klachtencommissie
6
Financiën 2016
6.1
Financieel Jaarverslag 2016 en samenvatting Jaarverslag 2016
6.2
Verslag bespreking Financieel Jaarverslag 2016 met accountant
6.3
Advies Financiële Commissie
7
Stand van zaken 2017
7.1
Stand van zaken focusactiviteiten / deelprojecten en dashboard Jaarplan 2017
7.2
Stand van zaken financiële prognose 2017 en scenario’s meerjarenprognose 2018/2023
8
Beleid Badminton Nederland
8.1
Jaarplan 2018 en toelichting Jaarplan
8.2
Hervorming competitie ("Competitiehuis")
9
Financiën 2018
9.1
Vaststelling contributietarieven 2018
9.2
Begroting 2018 en toelichting begroting
10
Statuten- en reglementswijzigingen
10.1
Wijziging Competitiereglement

10.1.1Wijziging hoofdstuk I, artikel 2. Lid 4

10.1.2Wijziging hoofdstuk I, artikel 1a

10.1.3Wijziging hoofdstuk I, artikel 2, lid 2, sub b
10.2
Wijziging Statuten

10.2.1Wijziging hoofdstuk I, artikel 2, lid 3

10.2.2Wijziging hoofdstuk III, artikel 1, lid 1 en 2

10.2.3Wijziging hoofdstuk III, artikel 2a, lid 3, 8 en 9

10.2.4Wijziging hoofdstuk III, artikel 2c, lid 1, 7, 8, 9, 10, 11 en 12

10.2.5Wijziging hoofdstuk III, artikel 2d, lid 1
11
Verkiezing leden Bondsbestuur
12
Verkiezing leden commissies
13
Rondvraag
14
Sluiting
Je maakt gebruik van een verouderde browser!

Update je browser om deze website correct weer te geven. Update mijn browser nu

×