Grensoverschrijdend gedrag & VOG

Grensoverschrijdend gedrag & VOG

Sportclubs worden regelmatig geconfronteerd met ongewenst gedrag. Denk bijvoorbeeld aan de schelden, pesten, het bedreigen van scheidsrechters, discriminerende opmerkingen en seksuele intimidatie. Ook binnen de badmintonsport vindt ongewenst en grensoverschrijdend gedrag plaats. Badminton Nederland is via het NOC*NSF aangesloten bij Centrum Veilige Sport Nederland, met als doel badminton veilig, eerlijk, integer, gezond en vooral leuk te houden voor iedereen. Badminton Nederland heeft een bondsbeleid geformuleerd om een veilig sportklimaat te creëren en goede begeleiding te bieden.

Wat is grensoverschrijdend gedrag (GOG)?

Grensoverschrijdend gedrag (GOG) in de sport is elke vorm van gedrag of toenadering, in verbale, non-verbale, digitale of fysieke zin, die:

  • door de persoon die het ondergaat als gedwongen en/of ongewenst wordt ervaren;
  • als doel of gevolg heeft de waardigheid van de persoon aan te tasten;
  • plaatsvindt onder omstandigheden die rechtstreeks verband houden met het beoefenen van de sport en waarin de spelregels of reglementen niet voorzien.

Van grensoverschrijdend gedrag is in het bijzonder sprake wanneer een bedreigende, vijandige, beledigende, vernederende, sociaal onveilige of kwetsende situatie wordt gecreëerd. De ervaring van de sporter is daarbij leidend. Dit wil zeggen: zodra een sporter zegt ongewenst gedrag te ervaren, dan moet je deze uiting serieus nemen.

Waar kan ik GOG melden?

Ook in jouw vereniging kan grensoverschrijdend gedrag plaatsvinden en dat heeft veel impact op de betrokkene(n), op je organisatie/vereniging én op het sportplezier van betrokkenen. Krijg je te maken met grensoverschrijdend gedrag of zie je het gebeuren? Neem dan contact op met Centrum Veilige Sport Nederland. Dit kan door te bellen naar 0900-2025590 of een e-mail te sturen naar centrumveiligesport@nocnsf.nl. Wil je liever anoniem iets melden? Anoniem een melding doen kan hier.

Hoe kun je preventiebeleid implementeren binnen je vereniging?

Centrum Veilige Sport Nederland heeft de speciale tool High 5! ontwikkeld voor sportbestuurders en vrijwilligers van sportverenigingen en helpt om op een laagdrempelige en eenvoudige manier inzicht te krijgen in wat een vereniging kan doen om grensoverschrijdend gedrag te voorkomen. Doorloop de 5 stappen en optimaliseer het sportklimaat binnen jouw badmintonvereniging.

Meldingplicht seksuele intimidatie

Sinds 1 april 2019 is er een meldplicht opgenomen in het tuchtreglement seksuele intimidatie (artikel 3) bij het Instituut Sportrechtspraak (ISR). Dit betekent dat dit van toepassing is voor alle (64) sportbonden die voor seksuele intimidatie zaken bij het ISR zijn aangesloten, waaronder Badminton Nederland. Bestuurders en begeleiders van sportverenigingen zijn verplicht om vermoedens van seksuele intimidatie te melden aan hun eigen sportbond of het Centrum Veilige Sport Nederland (CVSN).

Vertrouwenscontactpersoon voor de vereniging

Uiteraard kan een vereniging ook een eigen vertrouwenscontactpersoon aanstellen. Het is in dit geval van belang dat de vereniging goed heeft uitgezocht wat noodzakelijk is voor het aanstellen van een vertrouwenscontactpersoon. De vertrouwenscontactpersoon (VCP) is binnen de sportvereniging of sportbond het eerste aanspreekpunt voor iedereen die een vraag heeft over of te maken heeft met grensoverschrijdend gedrag. De VCP fungeert als eerste opvang voor leden (sporters, ouders van sporters, toeschouwers, kaderleden, vrijwilligers, bestuur) met een klacht of een vraag. Ze bieden een luisterend oor, geven raad en verwijzen door voor geschikte hulp. Daarnaast adviseren en stimuleren ze de vereniging of bond om preventieve maatregelen te nemen. Kijk hier voor meer informatie en opleidingsmogelijkheden.

Vertrouwenscontactpersoon

Bij Badminton Nederland is Integriteitsmanager Wouter Ypma de vertrouwenscontactpersoon. Je kunt hem bereiken via integriteit@badminton.nl.

Aangifte doen

De mogelijkheid bestaat om in geval van overtreding aangifte te doen. Dit is geregeld in het Tuchtreglement van Badminton Nederland. Een verkorte uitleg is hier te vinden. De tuchtrechtspraak inzake seksuele intimidatie is uitbesteed aan het Instituut Sportrechtspraak. Toelichting en verder informatie is te verkrijgen via dir@badminton.nl.

Verklaring Omtrent Gedrag (VOG)

Ook in de sport komt helaas ongewenst gedrag voor. Sportclubs die hierop preventief beleid voeren, vergroten de kans om (seksueel) grensoverschrijdend gedrag te voorkomen, op te sporen en aan te pakken. Een belangrijke maatregel daarvoor is het aanvragen van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) voor vrijwilligers, die werken met minderjarigen of sporters met een verstandelijke beperking. Het aanvragen van de VOG voor vrijwilligers wordt gestimuleerd door de overheid en is daarom, mits wordt voldaan aan enkele voorwaarden, gratis.

VOG-aanvraag

Sportclubs die voor hun vrijwilligers gratis VOG’s willen aanvragen, kunnen zich aanmelden op de website www.gratisVOG.nl. Door het beantwoorden van enkele vragen kan bepaald worden of ze voldoen aan de voorwaarden om mee te doen aan de regeling gratis VOG. Als de aanmelding wordt goedgekeurd door het ministerie van Veiligheid en Justitie, dan kunnen de vrijwilligers van die organisatie gratis digitaal VOG’s aanvragen. Daarmee vervalt dus het betalen en bij NOC*NSF declareren van de VOG en wordt het een stuk eenvoudiger.” Het is nog steeds mogelijk om de VOG via de gemeente of (rechtstreeks) digitaal aan te vragen. Echter, de VOG is alleen gratis wanneer vooraf goedkeurig is verkregen dat de organisatie deel mag nemen aan de regeling gratis VOG (via aanmelding op www.gratisvog.nl).

Breder preventief beleid

Heb je als vereniging ondersteuning nodig bij het opzetten van preventief beleid? Dan kun je in het kader van de gratis VOG-regeling gebruik kunnen maken van ondersteuning vanuit CVSN.

Veilige en integere sport

NOC*NSF heeft samen met deskundigen en de sportbonden een integrale visie en aanpak op de integriteit van de sportsector ontwikkeld. Klik hier voor meer info.

Je maakt gebruik van een verouderde browser!

Update je browser om deze website correct weer te geven. Update mijn browser nu

×