Terug

Nieuwe BOSA regeling per 1 januari 2024

Per 1 januari 2024 is een herziene BOSA regeling in werking getreden. BOSA staat voor Bouw en Onderhoud Sport Accommodaties. De vorige BOSA regeling liep tot en met 31 december 2023. Amateursportverenigingen kunnen de BOSA subsidie aanvragen voor bouw- en onderhoudskosten van sportaccommodaties en aanschaf van sportmaterialen.

Er is voor 2024 minimaal 79 miljoen euro beschikbaar en de looptijd van de nieuwe BOSA regeling is van 1 januari 2024 tot 1 januari 2029. De volledige publicatie kun je hier nalezen.

BOSA 2024 aanvragen

Op de site van de Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen (Ministerie VWS) vind je meer informatie over de nieuwe regeling.

Belangrijke wijzigingen

Enkele belangrijke wijzigingen ten opzichte van de huidige BOSA regeling zijn:

  • Alleen amateursportorganisaties mogen aanvragen
  • Commerciële organisaties zijn volledig uitgesloten

Een stichting of vereniging kan op twee manieren kwalificeren als amateursportorganisatie als bedoeld in deze regeling:

  1. als de organisatie zelf amateursport aanbiedt, dan moet de stichting of vereniging zijn aangesloten bij een sportbond die op de ledenlijst van NOC*NSF staat of zijn aangesloten bij een van de deelnemende organisaties van het POS (Platform Ondernemende Sportaanbieders);
  2. als de organisatie een sportaccommodatie aanbiedt, dan moet de locatie van de accommodatie in het omgevingsplan de enkelbestemming ‘sport’ hebben (op te vragen op ruimtelijkeplannen.nl) of moet de accommodatie minimaal 50% in vierkante meters en minimaal 50% van de tijd bestemd zijn en gebruikt worden voor amateursport.

Hoogte van de subsidie

De BOSA subsidie bedraagt maximaal 20% van de subsidiabele kosten, inclusief de BTW. Om voor subsidie in aanmerking te komen moeten de investeringen en kosten voldoende van omvang zijn om voor het minimale subsidiebedrag van € 2.500 in aanmerking te komen.

Uitgaande van een subsidiepercentage van 20% betekent dit dat er minimaal € 12.500 moet worden geïnvesteerd. Per kalenderjaar geldt een maximum van € 2,5 miljoen subsidie per aanvrager.

De subsidie voor activiteiten op vlak van verduurzaming en toegankelijkheid (die op de maatregellijst staan) bedraagt ten hoogste 40% (was 30%) van de subsidiabele kosten inclusief de BTW.

Subsidiabele kosten

In artikel 9 van de regeling worden de kosten genoemd die in ieder geval wel en de kosten die in ieder geval niet in aanmerking komen voor subsidie. Het verdient aanbeveling om ook de artikelsgewijze toelichting (onderaan de regeling) goed na te lezen.

Nog enkele andere wijzigingen:

  • Aanvraag ‘achteraf’: factuurdatum mag maximaal 12 maanden voor de datum van indiening liggen (de factuurdatum wordt dus leidend en niet de periode waarop de factuur betrekking heeft).
  • De maatregellijst (40% subsidiabele kosten) is grotendeels ongewijzigd. Alleen de categorie ‘veiligheidsbeleving’ is geschrapt en wordt niet meer extra gesubsidieerd.

Bekijk ook

Je maakt gebruik van een verouderde browser!

Update je browser om deze website correct weer te geven. Update mijn browser nu

×