Financieel & Juridisch

Financiën 

Een vereniging is onderworpen aan allerlei regelgeving omtrent financiële zaken en het financiële beheer. NOC*NSF heeft hierover een handboek uitgebracht waarin de meest gehanteerde regels worden omgeschreven en toegelicht aan de hand van vragen en antwoorden. 

Klik hier voor de uitgave die gaat over de financiën rondom de sportvereniging.

Problematiek Wanbetalers

Badminton Nederland heeft begrip voor de problematiek van wanbetalers bij haar verenigingen. Deze problematiek is een verantwoordelijkheid van de verenigingen en Badminton Nederland ondersteunt op twee wijzen de verenigingen die te maken hebben met wanbetalers.

Ondersteuning bij problematiek wanbetalers

Omgaan met wanbetalers is een lastige kwestie, omdat er een conflict optreedt tussen vereniging en lid. Badminton Nederland heeft enkele tips en hulpmiddelen voor jullie verenigingen om de omgang met wanbetalers zo goed mogelijk voor te zetten. Hier lees je wat jullie vereniging kan doen om de risico’s inzake het innen van contributiegelden te beperken. Deze risico’s volledig uitsluiten is helaas niet mogelijk.

  • Op de website/in het clubblad van de vereniging dient de procedure rondom het aangaan en opzeggen van het lidmaatschap duidelijk en prominent (op de eerste pagina) vermeld te worden/zijn (wet Van Dam).
  • In de aanmeldingsprocedure dient de vereniging het ondertekenen door het a.s. lid op te nemen onderaan een aanmeldingsformulier waarop de voorwaarden voor de opzegging duidelijk vermeld worden.
  • Het is beslist raadzaam in de statuten te bepalen dat de contributie vóór de start van het seizoen en voor een geheel jaar wordt geïnd, en dit systeem ook consequent te hanteren. Door deze vooruitbetaling voor een heel jaar wordt de kans op een grote contributieschuld veel kleiner dan bij betaling per kwartaal of maand.
  • Het ondertekende aanmeldingsformulier dient bewaard te worden net zo lang als een bepaalde persoon lid is en zijn/haar financiële verplichtingen heeft voldaan.. 

Op basis van bovenstaande kan de vereniging een wanbetaler aanspreken op zijn/haar verplichtingen als lid in de hieronder aangegeven volgorde: 

  1. mondeling en/of schriftelijk informeel 
  2. schriftelijk formeel: eerste herinnering schriftelijk formeel; tweede herinnering met vermelding doorverwijzen naar incassobureau bij uitblijven van betaling 

Hierna, mocht de betaling uitblijven, kan het incassobureau ingeschakeld worden, deze bedrijven werken meestal op basis van no cure no pay, ook kan eventueel aangifte gedaan worden bij het Bondsbestuur, conform het Tuchtreglement, Hoofdstuk II, art. 1, lid 2, sub c. Het is ook mogelijk om ondersteuning vanuit de bond vragen met betrekking tot de diensten van het incassobureau waarmee Badminton Nederland een samenwerking heeft. Als straf kan dan onder meer een schorsing worden opgelegd In ernstige gevalen is royement als bondslid mogelijk. 

Via de volgende links kun je voorbeelden vinden: 

Meldpunt

Verenigingen kunnen via meldpunt@badminton.nl gevallen van wanbetaling aangeven. Badminton Nederland speelt geen (bemiddelende) rol tussen vereniging en lid en heeft dit meldpunt opgezet om inzicht te krijgen in de omvang van de problematiek. Bij een melding van wanbetalers is het van belang dat de verenigingen deze anoniem melden (vermeld in uw melding alleen het betreffende seizoen en aantal unieke wanbetalers).

Incassobureau

Badminton Nederland heeft een samenwerkingsvorm met de landelijk opererende incassobureaus Plaggemars en Faircasso, die door Badminton Nederland-verenigingen kosteloos ingezet kunnen worden. Verenigingen kunnen, als herinneringen en aanmaningen van betalingen niets blijken op te leveren, hun incasso-opdracht doorgeven aan Plaggemars of Faircasso. Het wanbetalende (ex-) lid krijgt naast de achterstallige contributie ook de incassokosten in rekening gebracht. 

Plaggemars Incasso                       
Postbus 201, 3740 AE BAARN
tel. 035-5411201 e-mail:
info@plaggemars.nl
Website: www.plaggemars.nl 

Faircasso
Postbus 23379, 3001 KJ ROTTERDAM
tel. 010-7900632 e-mail:
info@faircasso.nl
Website: www.faircasso.nl

Wet stilzwijgende verlenging lidmaatschappen

De Wet van 26 november 2010 met betrekking tot de stilzwijgende verlenging van abonnementen en lidmaatschappen is aangenomen en gepubliceerd in het Staatsblad op 30 november 2010. Stilzwijgende verlenging van het lidmaatschap voor een jaar blijft mogelijk voor (sport)verenigingen indien het lid niet opzegt. (Sport)verenigingen dienen de leden wel de noodzakelijke informatie met betrekking tot opzegging van het lidmaatschap eenvoudig te verschaffen via website (opvallend op de hoofdpagina) of ledenblad (op één van de eerste drie pagina’s). De ingangsdatum: 1 december 2011. Ingevolge deze wetswijziging wordt aan art. 2:35 BW een nieuw lid toegevoegd. De tekst hiervan luidt als volgt: "De vereniging draagt er zorg voor dat de leden de voor opzeggingen van het lidmaatschap noodzakelijke informatie eenvoudig kunnen raadplegen. De informatie wordt in ieder geval opvallend vermeld op de hoofdpagina van de website en op bladzijde 1, 2 of 3 van het ledenblad, indien een vereniging gebruik maakt van deze communicatiemiddelen." Stilzwijgende verlenging van het lidmaatschap voor een jaar blijft daardoor mogelijk voor (sport)verenigingen indien het lid niet opzegt. (Sport)verenigingen dienen de leden wel de noodzakelijke informatie met betrekking tot opzegging van het lidmaatschap eenvoudig te verschaffen via website (opvallend op de hoofdpagina) of ledenblad (op één van de eerste drie pagina’s). De leden hoeven dus niet jaarlijks persoonlijk een brief of mail te krijgen waarin gevraagd wordt of zij nog lid willen blijven. 

Juridische ondersteuning

Verenigingen hebben regelmatig te maken met juridische vragen. Als Badminton Nederland willen wij jou daarbij graag ondersteunen.

Met veel plezier bieden wij jou de DAS Juridische Adviesdesk voor de Sport. Verenigingen die lid zijn kunnen hiervan gratis en onbeperkt gebruikmaken.

Wanneer schakel je de Adviesdesk in? Je kunt telefonisch of per mail jouw juridische vragen stellen aan de specialisten van DAS. Je hebt bijvoorbeeld een vraag over een besluit van de gemeente? Je wilt een trainer in dienst nemen en hebt vragen over de arbeidsovereenkomst? Je hebt een geschil met de beheerder van jouw sportaccommodatie? Een sponsor komt zijn verplichtingen niet na? Zowel preventief als bij een geschil kun je contact opnemen met de Adviesdesk.

Wat biedt de Adviesdesk? De gratis dienstverlening bestaat uit eerstelijns juridisch advies. Dat betekent dat al jouw juridische vragen mondeling of per mail worden beantwoord. Kan de advisering redelijkerwijs niet meer telefonisch of per mail worden gedaan? Dan helpen we jou graag verder voor een vaste prijs (‘fixed fee’). Je kunt hierbij bijvoorbeeld denken aan het bestuderen of opstellen van stukken.

Je weet waar je aan toe bent! Met de vooraf afgesproken vaste prijzen weet je precies waar je aan toe bent en wordt je achteraf niet geconfronteerd met onverwachte kosten. Soms is het vooraf bepalen van een vaste prijs niet mogelijk. In dat geval helpen de juristen van DAS jou graag verder tegen een gereduceerd uurtarief.

Hoe kun je de Adviesdesk bereiken? Website: www.das.nl/sport Telefoon: +31 (0) 20 651 7666 E-mail: sportdesk@das.nl

De DAS Juridische Adviesdesk voor de Sport is bereikbaar op werkdagen van 8:30 tot 21:00 uur.

Je maakt gebruik van een verouderde browser!

Update je browser om deze website correct weer te geven. Update mijn browser nu

×