Verzekeringen

Aansprakelijkheidsverzekering

Badminton Nederland heeft een aansprakelijkheidsverzekering (polisnummer 00099174855) afgesloten voor al haar aangesloten verenigingen. Deze aansprakelijkheidsverzekering houdt in dat indien sprake is van schade, een vereniging direct een claim mag indienen bij de verzekering.

Indien een aangesloten vereniging aansprakelijk wordt gesteld zal Interpolis deze aansprakelijkheidsstelling in behandeling nemen en bepalen of de vereniging daadwerkelijk wettelijk aansprakelijk is voor de geleden schade. Indien er dekking is onder de verzekering zal de maatschappij dan overgaan tot een eventuele uitkering of afhandeling van de schade.

Er geldt een eigen risico van €125 per gebeurtenis. De vereniging kan in het geval van vragen over het melden van schade en specifieke vragen rond verzekeringen terecht bij Rabobank Utrecht en omstreken, tel: 030-2878787 of via Interpolis schadeafhandeling@interpolis.nl. De vereniging moet hierbij aan geven dat zij lid zijn van Badminton Nederland. Klik hier om de polisvoorwaarden te downloaden (PDF)

klik hier voor de begrippenlijst

Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering

Als bestuurder komt je steeds meer in een “glazen huis” te zitten. De toenemende claimcultuur, wettelijke voorschriften en de steeds groter wordende belangen waarmee stichtingen en verenigingen worden geconfronteerd zijn maar enkele oorzaken. Dit roept bij veel bestuurders de vraag op of het redelijk is dat zij als bestuurder ook persoonlijk risico lopen voor handelingen uit hoofde van de stichting of vereniging. Voor de bij Badminton Nederland aangesloten verenigingen bestaat de mogelijkheid om voor 35 euro per jaar een dergelijke verzekering af te sluiten. Klik hier voor een samenvatting van de verzekering.

Voor deze 35,00 per jaar (excl. 21% assurantiebelasting) wordt een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering aangeboden waarbij:

  • de schade is verzekerd als gevolg van een aanspraak van een derde tegen verzekerde in de hoedanigheid van bestuurder, commissaris, medebeleidsbepaler, en/of vereffenaar van de groep;
  • de verzekering bestuursleden beschermt tegen wettelijke aansprakelijkheidsclaims van derden en van hun eigen vereniging;
  • de verweerkosten zijn gedekt: deze maken onderdeel uit van het maximale bedrag van € 250.000 per contractjaar per vereniging;
  • geen eigen risico wordt berekend.

Het totale verzekerde bedrag op de polis bedraag € 2.500.000,-. Het maximaal verzekerde bedrag per aanspraak per vereniging bedraagt € 250.000,- per contractjaar. Klik hier om de polisvoorwaarden te downloaden (PDF)

Het jaarbedrag van de verzekeraar wordt gebaseerd op een staffel o.b.v. het aantal deelnemende verenigingen. In het kort, hoe meer verenigingen deelnemen hoe lager de kosten voor de vereniging. Aangezien deze behoefte ook bij verenigingen van andere sportbonden leefde, werken wij samen met de 7 sportbonden die gehuisvest zijn aan de Kelvinbaan in Nieuwegein. Door samen te werken met deze sportbonden kan gebruik worden gemaakt van de gezamenlijke collectiviteit (staffelkorting o.b.v. totaal aantal deelnemende verenigingen).

Ongevallenverzekering

Het is niet per se noodzakelijk een ongevallenverzekering af te sluiten, omdat in de meeste gevallen acute medische behandeling in het basiszorgpakket van de leden zal zitten. Om eventuele claims voor te zijn is het volgende verstandig:

  • vermeld duidelijk op het door het lid te ondertekenen inschrijfformulier dat deelnemen aan verenigingsactiviteiten voor eigen risico is;
  • meld dit ook duidelijk aan de huidige leden, bijv via de mail/nieuwsbrief en op de site;
  • zorg ervoor dat er gekwalificeerde trainers worden ingezet;
  • zorg ervoor dat er duidelijke veiligheidsregels zijn.

Klik hier om een artikel uit het blad 'Sportbestuur en management' over dit onderwerp te lezen.

Het afsluiten van een ongevallenverzekering kan een onderwerp zijn dat besturen van verenigingen kunnen inbrengen in de eigen ALV. Wellicht vinden de leden het zo belangrijk dat zij bereid zijn er extra voor te betalen. Hierbij moet er wel rekening worden gehouden dat jullie een verzekering met een primaire dekking kiezen, want bij een secundaire dekking zal de verzekeraar altijd zeggen dat de speler eerst bij zijn eigen (zorg)verzekering moet gaan claimen.

Je maakt gebruik van een verouderde browser!

Update je browser om deze website correct weer te geven. Update mijn browser nu

×