Terug

Terugblik Jaarvergadering 25 juni 2022

Afgelopen zaterdag 25 juni vond de Jaarvergadering plaats in Congrescentrum De Schakel in Nijkerk. Naast afgevaardigden en bestuursleden was er ook een vertegenwoordiging van de Financiële Commissie, de Commissie van Beroep, de werkorganisatie en onze ambassadeur. De vergadering was constructief en verliep in een solidaire en prettige sfeer.

Besluiten

De Jaarvergadering heeft de volgende besluiten genomen:
- goedkeuring van de notulen van de Bondsvergadering d.d. 2 april 2022 inclusief Besluitenlijst en Actielijst;
- goedkeuring jaarverslagen van bestuur, werkorganisatie en commissies;
- goedkeuring van het financiële jaarverslag, inclusief verlening van decharge voor het bondsbestuur voor het boekjaar 2021;
- goedkeuring voor het doorvoeren van de voorgestelde concrete aanpassingen aan het Meerjarenbeleidsplan.

Tijdens de Jaarvergadering werden de plannen met betrekking tot de commerciële activiteiten uitgebreid besproken. Na een korte presentatie volgde er een inspiratievolle en levendige discussie. Besloten is om een aparte Bondsvergadering in te lassen in oktober omtrent de commerciële activiteiten.

Daarnaast is er kort stilgestaan bij het verloop van het afgelopen competitieseizoen, de stand van zaken van het Jaarplan 2022 en is er een korte update gegeven met betrekking tot Bestuurlijke Vernieuwing en Topbadminton & Para-badminton.

Verkiezingen
Sigrid Hartong is tijdens de Jaarvergadering verkozen tot de nieuwe penningmeester van Badminton Nederland. Hartong is daarmee de opvolger van Rémon Verbeek die definitief aftredend was. Vicevoorzitter Bram Reudink bedankte Verbeek namens de hele organisatie voor de afgelopen tien jaar. Verbeek ontving ook een gouden erepenning voor Bondsverdiensten voor zijn werk voor badmintonnend Nederland. Tevens werd bondsbestuurslid Pieter van Soerland herkozen voor de reglementaire periode van vier jaar.

De heer Hartholt (Commissie van Beroep), de heer Van Voorthuijsen en de heer De Wit (beiden Financiële Commissie) werden tijdens de Jaarvergadering ook herkozen. Daarnaast is de heer Oskam verkozen tot lid van de Reglementscommissie. Alle (her)verkiezingen vonden bij acclamatie plaats.

Tenslotte ging de Jaarvergadering unaniem akkoord met de benoeming van Albert Valentijn tot Lid van Verdienste.

De volgende Bondsvergaderingen zijn op zaterdag 15 oktober bij de Yonex Dutch Open in Almere en op zaterdag 19 november in Nijkerk.

Alle stukken van de Jaarvergadering kun je hier nog eens teruglezen.

Bekijk ook

Je maakt gebruik van een verouderde browser!

Update je browser om deze website correct weer te geven. Update mijn browser nu

×