Terug

Mogen badmintonverenigingen foto's van deelnemers van evenementen publiceren?

Met toestemming mag dit in ieder geval, maar het kan heel ingewikkeld zijn om van iedereen op elke foto toestemming te hebben. Naast leden kan het immers ook gaan om bezoekers. 

In het verleden werd een foto nog wel als bijzonder persoonsgegeven gezien, omdat het ras hier uit afgeleid kan worden. Inmiddels wordt dit niet meer zo gezien.

Toestemming is dus niet altijd meer noodzakelijk.

De vereniging heeft namelijk een gerechtvaardigd belang om foto’s te publiceren, bijvoorbeeld ter promotie van de vereniging. Het is in elk geval goed (en in het kader van de transparantie ook nodig) om in het privacy-statement op te nemen dat er gedurende evenementen foto’s (kunnen) worden gemaakt. Leden/bezoekers kunnen hiervan dan op de hoogte zijn. 

Dit kan bijvoorbeeld met de volgende zin:

Wij kunnen foto’s van bezoekers en/of deelnemers aan activiteiten op onze accommodatie publiceren op onze website, tenzij u daartegen uitdrukkelijk en gemotiveerd bezwaar aantekent.

In de AVG staat dat als je digitale diensten aanbiedt aan kinderen dat de ouders dan altijd toestemming moeten geven. 

Geldt dit ook voor foto’s?

Nee, een foto is geen digitale dienst, ook kinderen mogen onder de grondslag gerechtvaardigd belang op de foto. Wel zijn kinderen een kwetsbare groep, dus hierbij is extra voorzichtigheid geboden. Om risico te vermijden zal toestemming moeten worden gevraagd.

Mogen individuele sportfoto’s gepubliceerd worden op de website?

Vaak hebben foto’s van bijvoorbeeld de winnaar van een wedstrijd of een actiefoto van een individuele sporter nieuwswaarde. De vrijheid van meningsuiting en vrije nieuwsgaring maken dat foto’s met nieuwswaarde gepubliceerd mogen worden.

Wat als iemand bezwaar heeft tegen plaatsing van een foto?

Het is goed om leden de mogelijkheid te bieden om aan te geven dat ze bezwaar hebben om herkenbaar in beeld gebracht te worden, zeker als het lid hier zwaarwegende belangen bij heeft. Denk bijvoorbeeld aan een kind in een pleeggezin waarvan de ouders niet mogen weten waar het kind precies is. Zeker als dit vooraf is aangegeven kun je hier als club goed rekening mee houden.

Het is echter altijd een afweging van het belang van de vereniging om foto’s te plaatsen tegenover het belang van het lid om dit niet te doen. De vereniging moet bij bezwaar wel een dwingende gerechtvaardigde grond hebben als de foto’s worden verwerkt op de grondslag ‘gerechtvaardigd belang’.

Als een foto al geplaatst is en iemand maak hier bezwaar tegen, dan kun je als vereniging besluiten om de foto te vervangen door een andere foto als dit gemakkelijk te realiseren is.

Als het moeilijk is om de foto te vervangen, dan is het goed om de belangenafweging tussen club en lid zorgvuldig te maken. Een lid kan namelijk naar de rechter stappen, die eveneens de belangenafweging zal maken.

Hoe verhoudt het recht om vergeten te worden met publicatie van foto’s?

Het recht om vergeten te worden kan inderdaad strijdig zijn met andere rechten,zoals persvrijheid. Het is niet zo dat het recht om vergeten te worden altijd boven andere rechten gaat. Dit zal dan per geval bekeken worden.

Let op!

U leest dat er verschillende belangen zijn rondom het toepassen van de regels van de AVG en dat er op elke mogelijke gestelde vraag niet ‘zomaar ‘ een JA of een NEE kan worden geantwoord.

Elke situatie kan anders zijn; neem bij twijfel altijd contact op met hetbondsbureau en dan bij voorkeur met onze Manager Verenigingsondersteuning Koen Berends.

kberends@badminton.nl of via info@badminton.nl

Schrijf je in voor ons blog om de laatste tips rondom ledenbehoud te krijgen

Bekijk ook

Je maakt gebruik van een verouderde browser!

Update je browser om deze website correct weer te geven. Update mijn browser nu

×